Joseph

လိင္: male
အသက္: 45
ေမြးေန႔: Feb 14th

"ဂ်ိဳးဇက္သည္လူသိမ်ားေသာ႐ူပေဗဒပညာရွင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ကစားသမားလည္းျဖစ္သည္။
သူသည္ေအာင္ျမင္ေသာနည္းပညာကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။
သူသည္စစ္အကယ္ဒမီတြင္ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။"

အထူးရွင္သန္မွဳစြမ္းရည္

စပရစ္ရတ္ခ်္

ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္းသည္ယာယီတိုးပြားလာသည္။

ေသာ့ဖြင့္ရန္ Joseph၏မွတ္ဥာဏ္အပိုင္းစကိုစုေဆာင္းပါ

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 1

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 10% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 2

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 12% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 3

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 14% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 4

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 16% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 5

  Joseph ၏ေရွးဖက္ရွင္ဂ်ာကင္

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 6

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 18% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 7

  Joseph ၏ဘန္နာ

 • လယ္ဗယ္တြင္ေလာ့ပြင့္မည္ 8

  ပ်က္စီးမႈကိုယူၿပီးသည့္အခါေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္း 20% သည္ 1s ၾကာတိုးပြားလာသည္။

ဇာတ္ေကာင္ေရြးပါ

ဇာတ္ေကာင္အားလံုး