อัลวาโร่

เพศ: male
อายุ: 26
วันเกิด: May 28th

อัลวาโร่ ชายหนุ่มผู้มีพลังแห่งระเบิด อุบัติเหตุในวัยเด็กทำให้เขาได้รับพลังระเบิดพิเศษโดยแลกกับความทรงจำของเขา เขาหลงทางในการค้นหาความทรงจำของเขาอย่างต่อเนื่อง และต้องการใช้พลังของเขาเพื่อช่วยคนที่เขาห่วงใย ค่าคงที่เดียวที่เขาพบในชีวิตคือคาเพลลา เพื่อนที่ดีที่สุดในวัยเด็กของเขา ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เขาจำได้

ทักษะพิเศษ

ระเบิดโปรยปราย

เพิ่มความเสียหายและระยะของอาวุธประเภทระเบิด

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ อัลวาโร่ เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 6% และระยะ 7%

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 8% และระยะ 7.5%

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 10% และระยะ 8%

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 12% และระยะ 8.5%

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  สามารถใช้เรียกแอร์ดรอปได้ไม่จำกัด

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 14% และระยะ 9%

 • ปลดล็อคเลเวล 7

  จะระเบิดให้วอดเลย!

 • ปลดล็อคเลเวล 8

  เพิ่มความเสียหายของอาวุธประเภทระเบิด 16% และระยะ 10%

เลือกตัวละคร

ตัวละคร