โครโน่

เพศ: male
อายุ: 35
วันเกิด: Feb 05th

ปฏิบัติหน้าที่คนเดียว สามารถทำงานได้หลากหลายมาก
ไม่เพียงจัดการปัญหายิบย่อยในเมือง แต่ยังจัดการปัญหาใหญ่ ๆ รวมไปถึงการจัดการองค์กร หรือคนชั่วร้ายอีกด้วย

ทักษะพิเศษ

Chrono Sphere

สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ โครโน่ เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหายได้ 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 15 % และเพื่อนร่วมทีม 10% ผลสกิลคงอยู่ 4 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 50 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 18 % และเพื่อนร่วมทีม 11% ผลสกิลคงอยู่ 5 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 48 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 21 % และเพื่อนร่วมทีม 12% ผลสกิลคงอยู่ 6 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 46 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 24 % และเพื่อนร่วมทีม 13% ผลสกิลคงอยู่ 7 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 44 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 27 % และเพื่อนร่วมทีม 14% ผลสกิลคงอยู่ 8 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 42 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  สร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย 600 ดาเมจ และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง 30 % และเพื่อนร่วมทีม 15% ผลสกิลคงอยู่ 9 วินาที และ ม๊คูลดาวน์ 40 วินาที

เลือกตัวละคร

ตัวละคร