Dimitri

เพศ: male
อายุ: 26
วันเกิด: May 16th

"Dimitri เป็นพี่ใหญ่ของ Thiva
ในชีวิตประจำวันของเขา เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสียงใหม่
หลังจากที่เขาค้นพบความหลงใหลในดนตรีของเขาแล้ว เขาก็ตระหนักว่าการช่วยเหลือโลกและปรับปรุงชีวิตของผู้คนให้ก้าวไปข้างหน้าผ่านการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีของเขาอาจเป็นหนึ่งในความฝันของเขา"

ทักษะพิเศษ

Healing Heartbeat

สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ Dimitri เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 10 วินาที, คูลดาวน์ 85 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 11 วินาที, คูลดาวน์ 80 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 12 วินาที, คูลดาวน์ 75 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 13 วินาที, คูลดาวน์ 70 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 14 วินาที, คูลดาวน์ 65 วินาที

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  สร้างอาณาเขตฟื้นฟูความกว้าง 3.5 เมตร ผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู HP 3 หน่วย/วิ หากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้ เอฟเฟคคงอยู่ 15 วินาที, คูลดาวน์ 60 วินาที

เลือกตัวละคร

ตัวละคร