ออโท

เพศ: male
อายุ: 21
วันเกิด: Nov 01st

ออโทมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยจินตนาการและสามารถนำไปต่อยอดได้
จิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับอนาคตและคิดถึงแผนการต่อไปของเขาเสมอ
เขาชอบฝันกลางวัน ออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ และใช้เวลากับสุนัขของเขา

ทักษะพิเศษ

Memory Mist

สร้างหมอกแห่งความทรงจำเมื่อศัตรูถูกกำจัด เผยให้เห็นตำแหน่งของศัตรูรายอื่นที่อยู่ใกล้ๆ

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ ออโท เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 25 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 30 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 35 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 40 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 45 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  หลังจากกำจัดศัตรูแล้ว ตำแหน่งของศัตรูอื่นภายใน 50 เมตรจากจุดกำจัดจะถูกเปิดเผย ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม

เลือกตัวละคร

ตัวละคร