ไนริ

เพศ: male
อายุ: 23
วันเกิด: Nov 01st

ไนริเติบโตในที่เย็น
เขาหมกมุ่น ให้ความสนใจ ในสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะ
ไนรีชอบปีนผา ปีนเขา และอยากเป็นนักดูพายุ

ทักษะพิเศษ

Ice Iron

"ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟูความทนทานในปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย เพิ่มความเสียหายเมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ ไนริ เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  "ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟู 20% ของความทนทานปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  "ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟู 22% ของความทนทานปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 21% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟู 24% ของความทนทานปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 22% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  "ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟู 26% ของความทนทานปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 23% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  "ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟู 29% ของความทนทานปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  "ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟูความทนทานปัจจุบัน 30% ทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25% เมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"

เลือกตัวละคร

ตัวละคร