Wolfrahh

เพศ: male
อายุ: 19
วันเกิด: Apr 29th

วูฟร่าห์ เติบโตขึ้นมา โดยซ่อนตัวจากโลกหลังเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัว และเอาชนะความไม่มั่นใจในบางอย่างได้ แต่ก็ยังมีปัญหาในการค้นหาตัวตนของเขา เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเกม VR ใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเพื่อแสดงทักษะของเขา อย่างไรก็ตาม การเข้าแข่งขันนี้ ทำให้เขาได้ค้นพบความลับ - การเลือกรอบๆ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเขา

ทักษะพิเศษ

Limelight

เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลงสูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น

รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำของ Wolfrahh เพื่อปลดล็อค

 • ปลดล็อคเลเวล 1

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 3% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 3% สูงสุด 15%

 • ปลดล็อคเลเวล 2

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 3.5% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 3.5% สูงสุด 15%

 • ปลดล็อคเลเวล 3

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 4% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 4% สูงสุด 15% อัญเชิญการ์ดแอร์ดรอป

 • ปลดล็อคเลเวล 4

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 4.5% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 4.5% สูงสุด 15%

 • ปลดล็อคเลเวล 5

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 4.5% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 4.5% สูงสุด 20%

 • ปลดล็อคเลเวล 6

  เมื่อมีผู้ชมเพิ่มขึ้น: ความเสียหายที่ได้รับจากการยิงหัวลดลง 5% สูงสุด 25% ความเสียหายต่อแขนขาของศัตรูเพิ่มขึ้น 5% สูงสุด 20% ได้รับแบนเนอร์ของวูฟร่าห์

เลือกตัวละคร

ตัวละคร