Kapella

Giới tính: female
Tuổi: 21
Sinh nhật: Jul 17th

Kapella lớn lên trong một gia đình tin tưởng rằng cô rất có tài và luôn mong muốn cô trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng. Chẳng qua là điều đó sẽ giúp gia đình được xã hội nể trọng chứ họ cũng không thực sự quan tâm Kapella muốn gì, miễn là cô ấy trở nên thành công. Kapella thích ca hát và bắt đầu theo đuổi dòng nhạc pop, nhưng lại không hề nhận ra cô đang bị chính gia đình mình lợi dụng vì mục đích riêng.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Khúc cao trào

Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu và của kỹ năng hồi máu. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục. Hiệu ứng không cộng dồn

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Kapella ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 10% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 20%. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 12% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 22%. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 14% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 24%. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm thẻ gọi thính.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 16% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 26%. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 18% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 28%. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tăng hiệu ứng của vật phẩm hồi máu 20% và của kỹ năng hồi máu 10%. Giảm tốc độ mất máu của đồng minh khi gục xuống 30%. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm nền Kapella.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT