Steffie

Giới tính: female
Tuổi: 23
Sinh nhật: Mar 22nd

Steffie là một người theo chủ nghĩa tự do. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đáng ngạc nhiên.
Sau chiến tranh, Steffie nhìn thấy sự trỗi dậy của tổ chức Chân trời tương lai trong đất nước của cô và cách họ săn lùng các nghệ sĩ trên danh nghĩa là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Cô ấy đã trở thành một kẻ nổi loạn nổi tiếng, để lại những bức vẽ graffiti tuyệt vời trong thành phố nhằm cười nhạo sự hèn nhát của họ.
Để mang lại tự do cho thế giới này, cô đã gia nhập Cibernetica với tư cách là thành viên không phải là hacker đầu tiên của họ.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Không gian Sắc màu

Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ, giảm sát thương từ súng 5%,kéo dài 1 vài giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Steffie ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 15%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 5 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 17%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 6 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 19%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 7 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm thẻ gọi thính

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 21%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 8 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 23%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 9 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tạo 1 khu vực bị đánh dấu giảm sát thương nổ 25%, giảm sát thương từ súng 5%, kéo dài 10 giây, thời gian hồi 45 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm nền Steffie.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT