Steffie

Giới tính: female
Tuổi: 23
Sinh nhật: Mar 22nd

Steffie là một người theo chủ nghĩa tự do. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đáng ngạc nhiên.
Sau chiến tranh, Steffie nhìn thấy sự trỗi dậy của tổ chức Chân trời tương lai trong đất nước của cô và cách họ săn lùng các nghệ sĩ trên danh nghĩa là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Cô ấy đã trở thành một kẻ nổi loạn nổi tiếng, để lại những bức vẽ graffiti tuyệt vời trong thành phố nhằm cười nhạo sự hèn nhát của họ.
Để mang lại tự do cho thế giới này, cô đã gia nhập Cibernetica với tư cách là thành viên không phải là hacker đầu tiên của họ.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Không gian Sắc màu

Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ hồi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn từ kẻ thù sẽ giảm 20%. Kéo dài trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu: 90s. Hiệu ứng không cộng dồn.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Steffie ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 10%. Kéo dài trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 85 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 12%. Kéo dài trong 11 giây. Thời gian hồi chiêu: 80 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 14%. Kéo dài trong 12 giây. Thời gian hồi chiêu: 75 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 16%. Kéo dài trong 13 giây. Thời gian hồi chiêu: 70 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 18%. Kéo dài trong 14 giây. Thời gian hồi chiêu: 65 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tạo một khu vực 4m cản vật ném. Đồng đội trong khu vực sẽ khôi phục 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn khi bị bắn từ kẻ thù sẽ giảm 20%. Kéo dài trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu: 60 s. Các hiệu ứng không chồng lên nhau.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT