Joseph

Giới tính: male
Tuổi: 45
Sinh nhật: Feb 14th

Joseph là một nhà vật lý nổi tiếng, nhưng ông cũng là một tay chơi.
Ông là người sáng lập của một công ty công nghệ thành công.
Ông cũng là một học sinh xuất sắc trong học viện quân sự.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Điên cuồng

Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng khi nhận sát thương.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Joseph ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 10% trong 1 giây khi nhận sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 12% trong 1 giây khi nhận sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 14% trong 1 giây khi nhận sát thương. Tặng kèm Áo khoác Joseph.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 16% trong 1 giây khi nhận sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 18% trong 1 giây khi nhận sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tốc độ di chuyển và chạy nước rút tăng 20% trong 1 giây khi nhận sát thương. Tặng kèm nền Joseph.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT