Notora

Giới tính: female
Tuổi: 27
Sinh nhật: Mar 22nd

Là con gái của một gia đình băng đảng đua xe, Notora chưa bao giờ có nhiều tiếng nói về lối sống của mình. Mặc dù cô rất mạnh mẽ và cứng rắn, sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn ẩn chứa sự chán ghét đối với bạo lực vô nghĩa. Toàn bộ đội của cô đã bị xóa sổ trong một cuộc cạnh tranh băng đảng tàn bạo. May mắn thay, một lần nữa thần chết lại làm ngơ cô. Notora sẽ sớm nhận ra, khi cô bị bắt sống và đày đến đảo Bermuda, rằng không phải may mắn đã đưa cô đến đó.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Phước lành Đường đua

Khi lái xe, phục hồi máu mỗi tất cả thành viên trong xe. Hiệu ứng không cộng dồn

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Notora ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 4.5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 4 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 3.5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm thẻ gọi thính.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 2.5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Khi lái xe, phục hồi 5 máu mỗi 2 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Tặng kèm nền Notora

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT