Alvaro

Giới tính: male
Tuổi: 26
Sinh nhật: May 28th

Alvaro là một chàng trai trẻ có tính cách bùng nổ. Một tai nạn thời thơ ấu đã ban tặng cho anh ta sức mạnh phát nổ đặc biệt, với cái giá phải trả là ký ức của anh ta. Anh ta bị lạc trong một vòng tuần hoàn liên tục: tìm kiếm ký ức của mình và cần phải sử dụng sức mạnh của mình để cứu những người anh yêu quý. Hằng số duy nhất mà anh tìm thấy trong cuộc đời mình là Kapella, người bạn thân thời thơ ấu của anh, người mà anh không còn nhớ nữa.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Nghệ thuật Phá huỷ

Sát thương vũ khí nổ tăng thêm, phạm vi sát thương tăng thêm

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Alvaro ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 10%, phạm vi sát thương tăng thêm 7%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 12%, phạm vi sát thương tăng thêm 7.5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 14%, phạm vi sát thương tăng thêm 8%. Tặng kèm thẻ gọi thính

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 16%, phạm vi sát thương tăng thêm 8.5%.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 18%, phạm vi sát thương tăng thêm 9%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Sát thương vũ khí nổ tăng thêm 20%, phạm vi sát thương tăng thêm 10%. Tặng kèm nền Alvaro

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT