Ford

Giới tính: male
Tuổi: 31
Sinh nhật: Jan 23rd

Ford là một thủy thủ.
Bất cứ thủy thủ nào đều có bí mật của riêng mình. Ford không phải là ngoại lệ.
Tên của một người không quan trọng. Quan trọng là mục tiêu và hành động của người đó.
Ford là một người rất kiên cường.
Người duy nhất có thể làm nhụt chí anh ấy chỉ có thể là cô ấy...

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Sắt đá

Giảm sát thương vòng bo.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Ford ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Giảm sát thương vòng bo đi 4%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Giảm sát thương vòng bo đi 8%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Giảm sát thương vòng bo đi 12%. Tặng kèm Bộ Thủy thủ của Ford

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Giảm sát thương vòng bo đi 16%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Giảm sát thương vòng bo đi 20%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Giảm sát thương vòng bo đi 24%. Tặng kèm Thành tựu của Ford

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT