Ford

Giới tính: male
Tuổi: 31
Sinh nhật: Jan 23rd

Ford đã từng là thuyền trưởng. Hiện nay anh đang dành hết tâm sức để xây dựng một nơi trú ẩn an toàn cho những người tị nạn. Anh ấy là “người chú khôn ngoan và đáng tin cậy” của tất cả mọi người và là người biết rõ các tuyến đường thủy ra vào Bermuda.
Đã quá rõ rằng sự phản bội sẽ gây ra đau đớn như thế nào, Ford luôn cố gắng cân bằng giữa sự tin tưởng và sự thận trọng. Anh nghĩ ý chí của mình là không thể phá hủy, đó là cho đến khi anh gặp Olivia ...

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Sắt đá

Giảm sát thương vòng bo.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Ford ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Giảm sát thương vòng bo đi 4%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Giảm sát thương vòng bo đi 8%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Giảm sát thương vòng bo đi 12%. Tặng kèm Bộ Thủy thủ của Ford

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Giảm sát thương vòng bo đi 16%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Giảm sát thương vòng bo đi 20%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Giảm sát thương vòng bo đi 24%. Tặng kèm Thành tựu của Ford

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT