Ngộ Không

Giới tính: bí ẩn
Tuổi: bí ẩn
Sinh nhật: bí ẩn

Một con khỉ trông hệt con người, nhưng vẫn rất thích chuối

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Ảo ảnh

Ngụy trang thành bụi cây.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Ngộ Không ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 300 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 11 giây. Thời gian hồi chiêu: 280 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 12 giây. Thời gian hồi chiêu: 260 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 13 giây. Thời gian hồi chiêu: 240 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 14 giây. Thời gian hồi chiêu: 220 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Biến thành bụi cây trong giảm 10% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu: 200 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT