Tôn Ngộ Không

Giới tính: bí ẩn
Tuổi: bí ẩn
Sinh nhật: bí ẩn

Một con khỉ trông hệt con người, nhưng vẫn rất thích chuối

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Ảo ảnh

Ngụy trang thành bụi cây.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Tôn Ngộ Không ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Biến thành bụi cây trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 300 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Biến thành bụi cây trong 11 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 280 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Biến thành bụi cây trong 12 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 260 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch. Tặng kèm Áo choàng Đại Thánh

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Biến thành bụi cây trong 13 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 240 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Biến thành bụi cây trong 14 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 220 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Biến thành bụi cây trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 200 giây. Tấn công sẽ làm Ngộ Không hiện nguyên hình và hồi chiêu sẽ được làm mới khi hạ gục kẻ địch. Tặng kèm nền Huyền thoại Mỹ Hầu Vương

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT