A124

Giới tính: female
Tuổi: 18
Sinh nhật: Jan 01st

Được sinh ra để phục vụ một mục đích duy nhất, A124 được lập trình để trở thành một cỗ máy giết người. Cô ấy chắc chắn không được làm ra để thực hiện tương tác giữa người với người và có những cảm xúc phức tạp, nhưng ai có thể ngăn một tâm hồn trẻ trung cố gắng? Với những kỹ năng chiến đấu thượng thừa và trí tò mò mãnh liệt, vô vàn cơ hội mở ra trước mắt cô ấy.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Sức nóng Chiến trường

Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 30 giây. Thời gian hồi chiêu: 50 giây

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT A124 ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 20 giây. Thời gian hồi chiêu: 100 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 22 giây. Thời gian hồi chiêu: 90 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 24 giây. Thời gian hồi chiêu: 80 giây Tặng kèm áo khoác AI

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 26 giây. Thời gian hồi chiêu: 70 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 28 giây. Thời gian hồi chiêu: 60 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Phóng ra một sóng điện từ 8m vô hiệu hóa kích hoạt kỹ năng của kẻ địch và làm giám đoạn thời gian hồi chiêu của chúng. Kéo dài trong 30 giây. Thời gian hồi chiêu: 50 giây Tặng kèm nền A124.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT