A124

Giới tính: female
Tuổi: 18
Sinh nhật: Jan 01st

A124 là một robot được tạo ra với công nghệ hiện đại. Cô ấy có hai chế độ: Chế độ cô gái 18 tuổi bình thường hoặc chế độ chiến đấu.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Sức nóng Chiến trường

Chuyển một phần EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT A124 ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Chuyển nhanh 20 EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Chuyển nhanh 26 EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Chuyển nhanh 33 EP thành máu trong 4s. Hồi chiêu 10 giây. Tặng kèm áo khoác AI

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Chuyển nhanh 41 EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Chuyển nhanh 50 EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Chuyển nhanh 60 EP thành máu trong 4 giây. Hồi chiêu 10 giây. Tặng kèm nền A124.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT