Laura

Giới tính: female
Tuổi: 24
Sinh nhật: May 21st

Laura là một mật vụ siêu đẳng.
Cô ấy đã là một vận động viên bắn súng tài năng kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Laura muốn mang lại công lý cho thế giới.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Siêu xạ thủ

Tăng độ Chính xác khi ngắm qua ống ngắm

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Laura ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tăng 10% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tăng 13% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tăng 17% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm. Tặng kèm Áo khoác Siêu đẳng.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tăng 22% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tăng 28% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tăng 35% Chính xác khi ngắm qua ống ngắm. Tặng kèm Nền mật vụ

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT