Maro

Giới tính: male
Tuổi: 32
Sinh nhật: May 23rd

Maro thích sống cùng với động vật hơn là với con người.
Anh cảm thấy rằng con người thường suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ và quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh ấy muốn trở thành một linh hồn tự do và hy vọng rằng anh ấy cũng có thể giúp đưa con người đến gần hơn với thiên nhiên hơn thông qua những chú chim của mình.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Ưng tiễn

Sát thương tăng theo khoảng cách. Tăng sát thương lên kẻ địch bị đánh dấu.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Maro ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 5%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 1%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 7%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 1.5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 10%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 2%. Nâng cấp tới level 3 nhận thẻ dùng gọi thính

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 14%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 2.5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 19%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 3%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Sát thương tăng theo khoảng cách, tối đa 25%. Sát thương lên những kẻ địch bị đánh dấu tăng 3.5%. Tặng nền Maro khi nâng cấp tới level 6

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT