D-bee

Giới tính: Male
Tuổi: 19
Sinh nhật: Sep 23rd

D-bee ကပြင့္လင္းတဲ့စရိုက္ရွိျပီး လူသစ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ခြင့္ရတာႏွစ္သက္ပါတယ္. သူယံုၾကည္တာကဘဝဆိုတာဖန္တီးေနဖို႔နဲ႔, ဒါ့ေၾကာင့္လဲသူဟာဖန္တီးသူျဖစ္ခဲ့တယ္. ျပီးေတာ့ကျခင္းႏွင့္ဂီတကိုလည္းခုန္မင္ပါသည္။

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

က်ည္ဆံစည္းခ်က္

လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္ရွားမွဳအလ်င္ႏွင့္တိက်မွဳတိုးျမွင့္သည္

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT D-bee ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 5% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 10% တိုးျမွင့္သည္။

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 7% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 13% တိုးျမွင့္သည္

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 9% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 17% တိုးျမွင့္သည္။ အဲ့ဒေရာ့ကဒ္ဆင့္ေခၚ.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 11% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 22% တိုးျမွင့္သည္။

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 13% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 28% တိုးျမွင့္သည္။

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္္ရွားမွဳအလ်င္ 15% တိုးျမွင့္ျပီး တိက်မွဳ 35% တိုးျမွင့္သည္။ D-bee ဘန္နာ.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT