Dimitri

Giới tính: male
Tuổi: 26
Sinh nhật: May 16th

Dimitri là anh trai của Thiva.
Hằng ngày, anh ấy dành phần lớn thời gian tại phòng thí nghiệm để phát triển các công nghệ âm thanh mới.
Sau khi tìm thấy niềm đam mê trong âm nhạc, anh ấy nhận ra rằng việc giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua các sáng tạo khoa học kỹ thuật chính là một trong những ước mơ của anh ấy.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Nhịp điệu hồi sinh

Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Dimitri ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 10 giây, kĩ năng hồi trong 85 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 11 giây, kĩ năng hồi trong 80 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 12 giây, kĩ năng hồi trong 75 giây. Tặng thẻ gọi thính khi đạt level 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 13 giây, kĩ năng hồi trong 70 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 14 giây, kĩ năng hồi trong 65 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tạo vùng hồi máu có đường kính 3,5m. Bên trong, người dùng và đồng minh phục hồi 3 máu/giây. Khi bị hạ gục, người dùng và đồng minh có thể tự phục hồi để đứng dậy. Kéo dài trong 15 giây, kĩ năng hồi trong 60 giây. Tặng nền Dimitri khi đạt level 6.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT