Nairi

Giới tính: male
Tuổi: 23
Sinh nhật: Nov 01st

Nairi bắt đầu quan tâm đến thời tiết lúc còn nhỏ, khi anh buộc phải rời xa khí hậu lạnh giá. Nhưng tình yêu của anh ấy dành cho tuyết đã khiến anh ấy phải tìm cách trở lại đó. Anh đã phát triển công nghệ khí hậu điều hòa vi mô để cho phép anh ta tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Giờ đây, anh dành thời gian leo núi, đi bộ đường dài và đuổi theo những cơn bão để tìm kiếm câu trả lời cho việc dự đoán khí hậu.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Keo Bất Tử

Bom keo hồi phục độ bền mỗi và tăng thêm sát thương của súng trường lên Bom Keo.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Nairi ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Bom keo hồi phục 20% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 20% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Bom keo hồi phục 22% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 21% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Bom keo hồi phục 24% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 22% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Bom keo hồi phục 26% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 23% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Bom keo hồi phục 28% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 24% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Bom keo hồi phục 30% độ bền mỗi 1 giây. Tăng 25% sát thương của súng trường lên Bom Keo.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT