Xayne

Giới tính: female
Tuổi: 23
Sinh nhật: Apr 21st

Xayne luôn hứng thú với các hoạt động mạo hiểm ngay từ khi còn nhỏ.
Cô ấy thích cảm giác mạnh của các môn thể thao mạo hiểm hơn việc tương tác với con người. Với tinh thần tự do, cô muốn khám phá cuộc sống và tìm ra giới hạn của nó. Nếu ai đó nói ''bạn không thể làm điều gì đó"" thì cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Cuồng bạo

Cộng thêm 80 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng sát thương lên bom keo và khiên. Kéo dài trong 10s.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Xayne ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Cộng thêm 120 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 100% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 150 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Cộng thêm 120 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 120% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 140 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Cộng thêm 120 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 140% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 130 giây. Nhận thêm thẻ gọi thính khi mở khóa cấp 3

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Cộng thêm 120 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 160% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 120 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Cộng thêm 180 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 100% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 110 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Cộng thêm 120 máu tạm thời (giảm dần theo thời gian), tăng 200% sát thương lên bom keo và khiên. Tồn tại trong 6 giây. Hồi kỹ năng trong 100 giây. Nhận thêm Banner Xayne khi mở khóa cấp 6

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT