Homer

Giới tính: male
Tuổi: 30
Sinh nhật: Jun 01st

Homer là không chỉ là một sát thủ mù mà còn là người sáng lập ra băng đảng công nghệ đang phát triển mạnh ở Griza. Tuy nhiên, Homer, người đã mất dần quyền lực trong những năm gần đây, giờ chỉ muốn dốc sức tìm ra chân tướng căn bệnh đã làm anh ta bị mù từ thời thơ ấu, viện nghiên cứu bí ẩn mà anh ta đã gọi là trường học và khoáng chất đất hiếm liên quan đến tất cả.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Bom tầm xa

Phóng ra một máy bay không người lái gần kẻ địch, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm tốc độ di chuyển và tốc độ bắn và gây sát thương lên họ

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Homer ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 10% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 140 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 20% tốc độ di chuyển và 15% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 130 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 120giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 40% tốc độ di chuyển và 25% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 110 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 50% tốc độ di chuyển và 30% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 100giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra một vụ nổ đường kính 5m làm giảm 60% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ bắn. Tồn tại trong 5 giây. Gây ra 25 sát thương. Hồi chiêu: 90 giây

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT