J Biebs

Giới tính: Male
Tuổi: 28
Sinh nhật: Mar 1st

J Biebs là một người đàn ông muốn gắn kết một thế giới bị rạn nứt. Qua trải nghiệm thời thơ ấu của mình, anh ấy học được rằng câu trả lời cho các vấn đề của con người không phải là tiền bạc hay quyền lực mà là mối liên hệ thực sự giữa con người với nhau. Anh ấy đã quyết định sử dụng khả năng ca hát để cống hiến cuộc sống của mình và thống nhất thế giới.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỗ trợ Câm lặng

Chủ sở hữu và đồng mình có thể chặn sát thương bằng EP. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ của đồng đội sẽ được cộng vào EP của người sử dụng

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT J Biebs ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Đồng minh trong phạm vi 6m có thể chặn 7% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Đồng minh trong phạm vi 8m có thể chặn 7% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Đồng minh trong phạm vi 8m có thể chặn 10% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng. Nhận được một thẻ sử dụng Thính.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Đồng minh trong phạm vi 10m có thể chặn 10% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Đồng minh trong phạm vi 10m có thể chặn 15% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Đồng minh trong phạm vi 12m có thể chặn 15% sát thương bằng cách sử dụng EP của họ. Trong trường hợp này, lượng EP bị trừ từ đồng minh sẽ được cộng vào EP của người sử dụng kỹ năng. Nhận được nền J Biebs

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT