Rampage: United Free Fire ရဲ႕အထင္ကရလွဳပ္ရွားမွဳျဖစ္တဲ့ Rampage အစီစဥ္ျပန္သယ္ေဆာင္လာပါျပီ၊ ဒီႏွစ္မွာ 4 ၾကိမ္ေျမွာက္ကစားသမားေတြသူတို႔ Rampage ဝိညာဥ္ႏွင့္တရားမွ်တမွဳအတြက္တိုက္ရမွာပါ! သြားပါ
ဗံုးအဖြဲ႕ 5V5 ဗံုးအဖြဲ႕သည္အဆင့္အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးအေတြ႕ၾကံဳႏွင့္ျပန္လာမည္! ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ေျမပံုအသစ္: အယ္လ္ပက္စတီလိုမွာဆံုမည္! သြားပါ
FFWS 2022 SENTOSA ္Free Fire ၏အမႊန္းတင္ဖို႔အေကာင္းဆံုးေအာ့လိုင္းျပိဳင္ပြဲ၊ Free Fire World Series (FFWS)၊ ေမတြင္ျပန္လာမည္! သြားပါ
အပ္ဒိတ္အသစ္လာပါျပီ! လာမည့္မြမ္းမံမွဳတြင္, LINK စနစ္မွာ အခမဲ့ဇာတ္ေကာင္ရယူပါ, ပိုေကာင္းတဲ့ဂိမ္းပတ္ဝန္းက်င္, ႏွင့္စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ဂိမ္းတြင္းမစ္ရွင္မ်ား. ဘာရွိေသးလဲ? ဤအၾကိမ္တြင္ပိုေသးတဲ့ဂိမ္းဖိုင္ဆိုဒ္ (~400MB) ခံစားၾကည့္လိုက္ပါ! သြားပါ

ေနာက္ဆံုးသတင္း

Free Fire သည္ Battle Royale အပစ္ခတ္ဂိမ္းျဖစ္သည္။ ဂိမ္းတစ္ပြဲစီတိုင္းသည္ ကစားသူ ၅၀ကိုကြ်န္းတစ္ခုတြင္ထားရွိျပီး၊ က်ယ္ေျပာေသာေျမပံုကိုစူးစမ္းႏိုင္မည္၊ ေတာရိုင္းမွာပုန္းျခင္း သို႔ရန္သူကစားသမားရွာေဖြေခ်မွဳန္းျပီး ကြ်န္းတြင္ေနာက္ဆံုးရွင္သန္သူျဖစ္ရမည္။ Battle Royale အျပင္၊ အျခားဂိမ္းစနစ္မ်ားလည္း Free Fire မွာရႏိုင္ပါတယ္။ 4v4 နည္းလမ္းကေတာ့ဂိမ္းနည္းလမ္းမ်ားထဲမွျမွင့္တက္လာတဲ့ထင္ေပၚတဲ့ဂိမ္းပါ။ ဂိမ္းပံုစံကေတာ့ ကစားသူ 4 ေယာက္ပါတဲ့ အသင္း 2 သင္းေနရာအေသးေလး ၾကိမ္ေရမ်ားေသာတိုက္ပြဲမွာယွဥ္ျပိဳင္ျပီး အရည္ေသြးျပည့္ဝတဲ့အသင္းကိုေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ အျခားနည္းလမ္းကေတာ့ရမ္ဘယ္နည္းလမ္းပါ၊ လူမွဳေရးက်က်ဂိမ္းျဖစ္ျပီးကစားသူေတြရဲ႕ဇဝနဥာဏ္သံုးကစားရတဲ့ဂိမ္းမ်ိဳးပါ။

ဗီဒီယို

 • Homer

  Homer သည္မ်က္မျမင္လူသတ္သူျဖစ္ျပီး ဆံုးရွံဳးသြားသူထက္အျခားအရာေပၚအာရံုပိုရသူျဖစ္သည္.
  အေရွ႕မွအနီးဆံုးရန္သူသို႔ဒရုန္းလႊတ္သည္, ရန္သူ၏ေရြ႕လ်ားအလ်င္ႏွင့္ပစ္ခတ္ႏွဳန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီး ၎တို႔ကိုပ်က္စီးမွဳျဖစ္ေစသည့္ 5 မီတာအခ်င္းရွိေသြးခုန္ႏွဳန္းေပါက္ကြဲမွဳကိုဖန္တီးသည္.

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Kenta

  Kenta သည္မည္သည့္လက္နက္ကိုမဆိုလုပ္ႏိုင္သည့္ထက္ျမက္ေသာဓါးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။
  အေရွ႕မွလာသည့္လက္နက္ပ်က္စီးမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်သည့္အကာဖန္တီးသည္။ အသံုးျပဳသူပစ္ခတ္ျပီးပါကအသစ္ျပန္စမည္။

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Nairi

  Nairi သည္မုန္တိုင္းႏွင္ရင္းအေျဖရွာသူျဖစ္သည္။
  အသုံးျပဳထားေသာအိုက္စ္ေဝါမ်ားသည္ ပ်က္စီးမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ 1s တိုင္းတြင္တိက်ေသာလက္ရွိၾကာရွည္ခံမႈကို ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အိုက္စ္ေဝါတြင္ ARs ကိုအသုံးျပဳေသာအခါပ်က္စီးမႈတိုးလာသည္။

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Otho

  Otho ကမဟာမွတ္ဥာဏ္ရွင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
  ရန္သူေခ်မွဳန္းျပီးေသာအခါမွတ္ဥာဏ္စပံုစံျဖစ္မည္, နီးစပ္ရာရန္သူရဲ႕တည္ေနရာကိုထုတ္ေဖာ္ပါသည္။

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Thiva

  Thiva သည္ဂီတဘန္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အဆိုေတာ္ျဖစ္သည္
  ကယ္တင္ေရး (ကူညီျခင္း) အလ်င္တိုးျမွင့္

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Dimitri

  Dimitri သည္အသံနည္းပညာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဂီတပညာရွင္ျဖစ္သည္
  3.5m အက်ယ္ကုသေရးဇုန္ဖန္တီးပါ။ အထဲတြင္ကစားသူႏွင့္မဟာမိတ္ 3HP/s ျပန္တက္ႏိုင္သည္။ လဲက်ခဲ့ေသာ္၊ ကစားသူႏွင့္မဟာမိတ္သည္ ကိုယ္တိုင္ကုျပီးျပန္ထႏိုင္သည္။

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • D-bee

  ိD-bee သည္ဂီတဖန္တီးသူႏွင့္လမ္းေပၚတြင္ေဖ်ာ္ေျဖသူျဖစ္သည္
  လွဳပ္ရွားစဥ္ပစ္ခတ္ေသာအခါ, လွဳပ္ရွားမွဳအလ်င္ႏွင့္တိက်မွဳတိုးျမွင့္သည္

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Maro

  Maro သည္သိန္းငွက္ထိန္းဆရာျဖစ္သည္
  အကြာအေဝးႏွင့္လိုက္ျပီး ပ်က္စီးမွဳျမင့္တက္မည္. ပစ္မွတ္ရန္သူသို႔ပ်က္စီးမွဳျမွင့္တက္မည္.

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Xayne

  Xayne သည္အစြန္းေရာက္အားကစားသမားျဖစ္သည္
  80 HP ယာယီရမည္, အိုက္စ္ေဝါႏွင့္ဒိုင္းကာသို႔ ပ်က္စီးမွဳတိုးျမွင့္မည္. 10s ထိသံုးႏိုင္မည္

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္
 • Shirou

  Shirou ကappပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္တဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္သည္
  ကစားသူသည္ ၈၀ မီတာအတြင္းရန္သူပစ္ခံထိပါက, တိုက္ခိုက္သူကို 6s ျမင္ႏိုင္မည္ (ကစားသူသာျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္) သိသာထင္ရွားတဲ့ရန္သူမ်ားကိုပထမဦးဆုံး႐ိုက္ခ်က္အပိုေဆာင္းသံခ်ပ္ကာထိုးေဖာက္မႈရွိပါတယ္။

  ဇာတ္ေကာင္ၾကည့္မည္