Kalahari

Dataran yang rumit dengan loot level tinggi. Pahami setiap area untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup.

Old Hampton

Shrines

Council Hall

Foundation

Bayfront

Confinement

The Maze

Refinery

Santa Catarina

Command Post

Mammoth

The Sub

Stone Ridge