Pet Rumble Tutorial

Jun.10,2021

Tips aur tricks

Pet rumble mode mein Booyah kaisay karna hai?

Pet Rumble Tutorial

Prankster bannay huway

1. Apni shanakht chupaein

2. Scientist ko alag alag karnay kay liye koi bohraan paida karein

3. Doosron par nazar rakhein

Khyal rakhein kay ap kay knockout behaviour ka doosron ko nah pta lagay

 

Scientist bannay huway

1. Apnay asli sathiyon ko pehchanein

2. Mission mukkamal karein marray beghair

3. Mumkinah pranksters par nazar rakhein

 

Ap kis ki side par khelna chahtay hain? 

 

LATEST NEWS

LOAD MORE