အပ္ဒိတ္အသစ္! ေကာ္ဘရာတိုက္ပြဲ (Project Cobra)

Feb.03,2021

 

Patch Note: Project Cobra

4v4 

အဆင့္တက္ပြဲ ရာသီ 5

ရာသီသစ္ 02/05 17:00 SGT တြင္စတင္မည္
“4v4 ရာသီ 5 လာပါျပီ! ေရႊ 3 သို႔  အထက္ပါ သီးသန္႔ပစၥည္းလက္ခံရန္ - The Golden MP5! ”
 

အဆင့္တက္ရာသီအသစ္ 02/05~04/14 မွစရရွိႏိုင္ပါျပီ


 

ေျမပံုအေျခခံစတိုး

4v4 အတြက္စတိုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
“ရာသီ 4 မွာစတိုးကိုျပဳျပင္လိုက္ထဲက, 4v4 မွာသင္တို႔ဒီထက္လက္နက္ပိုျမင္ခ်င္တဲ့တုန္႔ျပန္မွဳရခဲ့ပါတယ္. ရာသီ 5မွာ, စတိုးစနစ္အသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးပါမယ္ ကစားသူရဲ႕ေျမပံုကိုမူတည္ျပီး စတိုးအစံုကေျပာင္းလဲသြားမွာပါ. ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ဆိုရင္ သင္ႏွစ္သက္တဲ့လက္နက္ေတြ 4v4 မွာရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ”
 

စတိုးဆိုင္ႏွစ္ခုရရွိႏိုင္မည္:

ဘာမူဒါ / ဘာမူဒါအသစ္စတိုး

ကာလာဟရီစတိုး

 

 

ပစၥည္းအသစ္ - ထူးဆန္းေသတၱာ

4v4 အတြက္ရရွိႏိုင္သည္ - အေပ်ာ္တမ္းပြဲအတြက္သာ
“ထူးဆန္းေသတၱာကရံွဳးေနတဲ့အသင္းကိုအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေအာင္လက္နက္

အေကာင္းေတြရေအာင္ဖန္တီးေပးထားသည္. ကစားသူေတြအတြက္ ထူးဆန္းေသတၱာမွာအိုင္တန္ 3 ခုေပးထားမယ္အဲ့ထဲကမွ တစ္ခုကိုေရြးျပီးတိုက္ပြဲကိုယူရမွာပါ။ သင့္ကံကိုစမ္းလိုက္ပါ!”
 

4v4-အေပ်ာ္တမ္းတြင္ထူးဆန္းေသတၱာယခုရရွိႏိုင္ပါျပီ 

Battle Royale

အေရာင္းစက္မြမ္းမံမွဳ

ပံုမွန္နဲ့အဆင့္တက္အတြက္ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္းမြမ္းမံျခင္း
“အေရာင္းစက္အတြက္ၾကီးမားတဲ့ျပဳျပင္မွဳျပဳလုပ္ထားပါတယ္. ပထမဆံုး ကစားသူကအေရာင္းစက္မွ “Revival Card” ဝယ္ထားလွ်င္စစ္ေျမျပင္တြင္ျပန္လည္ေနရာခ်ႏိုင္သည္. မြမ္းမံျပီးေနာက္, မည္သည့္အသင္း၏ေနာက္ဆံုး

အသင္းဝင္ရွိေနလွ်င္ ေနာက္ဆံုးဇုန္မလာမီမိမိအဖြဲ႔ကို ျပန္ရွင္လာေအာင္ကယ္ခြင့္ရွိသည္။

 

တိုကင္ရရွိႏိုင္မွဳကိုလည္းေျမပံုမွာတိုးျမွင့္ထားပါတယ္။အဲ့ေတာ့ကစားသူေတြအေရာင္းစက္ကိုဂီရာျမွင့္တင္ဖို႔

မၾကာခဏသံုးလို႔ရပါမယ္.”
 

ပစၥည္းအသစ္ - UAV-Lite ယခုအေရာင္းစက္တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ.

ေျမပံုတြင္တိုကင္ရရွိႏိုင္မွဳျပဳျပင္ထားသည္.

အေရာင္းစက္ေစ်းႏွဳန္းျပဳျပင္ထားသည္. 

 

ပစၥည္းအသစ္ - UAV - Lite

ပံုမွန္စနစ္ဂိမ္းတြင္ရႏိုင္သည္ (အေပ်ာ္တမ္း & အဆင့္တက္)
“UAV-Lite (Personal UAV) သည္အသံုးဝင္ေသာပစၥည္းျဖစ္ျပီး အနီးနားတြင္ရန္သူရွိမရွိစကန္ဖတ္ႏိုင္သည္. အသင္းလံုျခံဳမွဳေသခ်ာရန္မထြက္ခြာမီ Droneအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္.”


ကိုယ္ပိုင္ UAV ကိုအေရာင္းစက္တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ

 

ပစၥည္းအသစ္ - တိုက္ပြဲေသတၱာ

ပံုမွန္စနစ္ဂိမ္းတြင္ရႏိုင္သည္ (အေပ်ာ္တမ္း & အဆင့္တက္)
“အျပင္ဧရိယာမွာပစၥည္းရွာဖို႔ရာအနည္းငယ္ခက္ခဲေၾကာင္းသိရွိခဲ့ပါတယ္. ဒီမြမ္းမံမွဳမွာေတာ့ တိုက္ပြဲေျမျပင္မွာ

လြယ္ကူစြာပစၥည္းရွာႏိုင္ဖို႔ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေသတၱာထားရွိသြားပါမည္.”

 

တိုက္ပြဲေသတၱာပံုမွန္စနစ္တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ


စနစ္အသစ္ - ႏိုးထမွဳအမွတ္

ပံုမွန္စနစ္ဂိမ္းတြင္ရႏိုင္သည္ (အေပ်ာ္တမ္းအတြက္သာ)
“ႏိုးထမွဳအမွတ္က ပံုမွန္စနစ္ရဲ႕ပံုစံအသစ္ပါ ကစားသူေတြကသူတို႔တစ္သင္းလံုးကိုျပန္လည္ႏိုးထႏိုင္ပါတယ္ ႏိုးထအမွတ္ကိုအသက္သြင္းဖမ္းယူျပီးရင္. သို႔ေသာ္လည္း, ႏိုးထအမွတ္သည္ဖံုးအုပ္မွဳအနည္းဆံုးေနရာမ်ိဳးတြင္

တည္ရွိသည္။ အနီးရန္သူကႏိုးထအမွတ္အသက္သြင္းျပီးအခ်က္ျပလွ်င္အဆင္သင့္ျပင္ပါ။


ႏိုးထမွဳအမွတ္အသက္သြင္းျခင္းျဖင့္တစ္သင္းလံုးအသက္ရွင္မည္.

 

ပစၥည္းအသစ္ - ႏိုးထျခင္းကဒ္

ပံုမွန္စနစ္တြင္ရႏိုင္သည္ (အေပ်ာ္တမ္းအတြက္သာ)
“အခုဆိုရင္သင္စစ္ေျမျပင္မွာျပန္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္အကယ္လို႔သင့္အသင္းက “Revival Card” ကိုအေရာင္း

စက္မွဝယ္လိုက္လွ်င္ျဖစ္သည္.ျမွင့္တင္ျပီးေနာက္, အသင္းသားတစ္ေယာက္က်န္တဲ့ဘယ္အသင္းမဆိုေနာက္

ဆံုးဇုန္မေပၚမခ်င္း အဖြဲ့ကိုကယ္တင္ခြင့္ရွိသည္.”

ပစၥည္းသစ္ - ႏိုးထျခင္းကဒ္ယခုအေရာင္းစက္တြင္ရႏိုင္ပါျပီ

ဒိုင္နမစ္ဇုန္

ပံုမွန္စနစ္ဂိမ္းတြင္ရႏိုင္သည္ (အေပ်ာ္တမ္းအတြက္သာ)
“ပံုမွန္စနစ္မွာ ပစၥည္းရွာခ်ိန္ၾကာတာကိုရွာေဖြေတြ႔ထားပါတယ္, ပြဲစဥ္အတြင္းကန္႔သတ္ထားေသာ

လုပ္ရပ္ပမာဏႏွင့္ေသနတ္ပစ္ခ်က္ရလာဒ္မ်ား. Patch မြမ္းမံျပီးေနာက္, ကစားပြဲတစ္ခုစီ၏ဇုန္သည္ရွင္သန္

ေနေသာကစားသူဦးေရမူတည္ျပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္.”

ပံုမွန္စနစ္-အေပ်ာ္တမ္းပြဲတြင္ရွင္က်န္ေသာကစားသူဦးေရမူတည္ျပီးဆိုဒ္ေျပာင္းလဲသြားမည္


 

ေလ့က်င့္ကြင္းမ်ား

ေျမပံုႏွင့္ဂရပ္ဖစ္မြမ္းမံျခင္း

ဇုန္ျပဳျပင္ျခင္း
“ဒီမြမ္းမံမွဳမွာေတာ့, ေလ့က်င့္ကြင္းကို က်ြန္းအသစ္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ထားပါတယ္- Batou. အသြင္အျပင္အသစ္ေတြထည့္ထားပါတယ္ ဥပမာ ဖယ္ရီဝွီး,ဘန္နီျပိဳင္ပြဲမ်ား, esports

မွတ္တမ္းဝင္သူမ်ားလူမွဳေရးဇုန္ေတြပါဝင္ပါတယ္. ထပ္ေဆာင္းအေနနဲ႔ ကစားသူေတြကသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးကြ်န္းမွာကစားႏိုင္မွာပါ။ စမ္းၾကည့္ျပီးရင္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေရးခဲ့ပါဦး!”

မီနီဂိမ္းအသစ္ေတြပါဝင္ပါတယ္

ဘန္နီျပိဳင္ပြဲမ်ား

eSportsမွတ္တမ္းဝင္သူမ်ား

ဖယ္ရီဝွီး

အိုက္စ္ေဝါေလ့က်င့္ေရး


 

ေလ့က်င့္ကြင္းစတိုးမြမ္းမံျခင္း

ေလ့က်င့္ကြင္းစတိုးတြင္ပစၥည္းအသစ္ရပါျပီ
“ေလ့က်င့္ကြင္းစတိုးမွာပစၥည္းေတြထပ္ထည့္ထားပါတယ္. သင္၏ခ်ိတ္ဆက္ဒဂၤါးသံုးျပီးဝယ္ယူႏိုင္ေသာပစၥည္း

ၾကည့္ရန္စတိုးကိုသြားပါ.”

ပစၥည္းအသစ္ - ဖန္စီတူရရွိႏိုင္ပါျပီ

ပစၥည္းအသစ္ - ဧရာမအန္စာတံုးရရွိႏိုင္ပါျပီ


 

လက္နက္ႏွင့္ညီမွ်ျခင္း

လက္နက္အသစ္ - MAG-7

ပံုမွန္ဂိမ္းႏွင့္ 4v4 တြင္ရရွိႏိုင္သည္
“MAG-7 ဒီေခါက္မြမ္းမံျခင္းရဲ႕ေသနတ္သစ္ပါ. ပစ္ႏွဳန္းျမင့္ခ်က္ေတြႏွင့္အတူအနီးကပ္တိုက္ပြဲအတြက္ ေသေစႏိုင္ေလာက္ပါတယ္.”

 

အေျခပ်က္စီးမွဳ : 20

က်ည္ကန္႔ : 8

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : 0.2

အခ်ိတ္အဆက္မ်ား : လက္ကိုင္, ဒင္


 

Vector

ပ်က္စီးမွဳ, တိက်မွဳႏွင့္အကြာအေဝး Nerf
“ Vector သည္အျခားလက္နက္မ်ားထက္တင္ဆက္မွဳေကာင္းခဲ့သည္. ပ်က္စီးမွဳနဲ႔အကြာအေဝးကို

အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ထားျပီးရန္သူကိုပိုမိုပစ္ခတ္ခ်ိန္ေပးႏိုင္မည္.”

 

အနည္းဆံုးပ်က္စီးမွဳ : -1

Akimbo အျမင့္ဆံုးအကြာအေဝး : -4

Akimbo တိက်မွဳန္ကန္မွဳ : -18%


 

M1014

ပ်က္စီးမွဳ, Buffပစ္ခတ္ႏွဳန္း
“M1014 က M1887 and Vector ေရာက္လာျပီးထဲကသိပ္ျပီးမကိုင္က်ေတာ့ပါဘူး. ပ်က္စီးမွဳျမင့္ျမင့္နဲ႔ ပစ္ခတ္ႏွဳန္းအနည္းငယ္တိုးထားပါတယ္ အျခားေသနတ္နဲ႔ျပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ပါ”
 

ပစ္ခတ္သံအသစ္

အနည္းဆံုးပ်က္စီးမွဳ : +3
ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : +5%


 

M1887

အကြာအေဝး Nerf
“M1887 တိုက္ပြဲအနီးအလယ္ရဲ႕ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့တာၾကာပါျပီ. အကြာအေဝးကိုအနည္းငယ္ေလွ်ာ့

ခ်ထားပါတယ္. အဲ့က်ရင္အလယ္ေလာက္ကရန္သူပစ္ခတ္မွဳကိုေရွာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္. ”
 

အျမင့္ဆံုးအကြာအေဝး : -3%


 

PARAFAL

တိက်မွဳႏွင့္အကြာအေဝး

“ PARAFALအကြာအေဝးကရွည္လြန္းပါတယ္ယခုအခါမွာအလိုအေလွ်ာက္ရိုင္ဖယ္သမားသနတ္နွင့္တူညီပါ

တယ္. တည္ျငိမ္မွဳကိုပိုေပးျပီးထိေရာက္မွဳကိုအနည္းငယ္ေလ်ွာ့ခ်ေနပါတယ္ အကြာအေဝးရွည္တဲ့လက္နက္

ေတြကိုျဖန္႔ခ်ရန္ျဖစ္သည္.”
 

ေမာင္းကန္ႏွဳန္း : +9%

အျမင့္ဆံုးအကြာအေဝး : -15%

က်ည္ကန္႔အခ်ိတ္အဆက္ေနရာမ်ားဖယ္ထုတ္ထားသည္.

 

Woodpecker

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း Nerf
“Woodpeckerၾကီးမားတဲ့က်ည္ကန္႔ဆိုဒ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစ္ခတ္ႏွုန္းေၾကာင့္သန္မာပါတယ္.လက္နက္သည္အဆင့္ ၃ က်ည္ကန္႔ႏွင့္အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ေစရန္က်ည္ကန္႔ပူးတြဲေနရာကိုဖယ္ထုတ္ေနပါသည္.”
 

ပစ္ခတ္ႏွုန္း : -8%

က်ည္ကန္႔အခ်ိတ္အဆက္ေနရာမ်ားဖယ္ထုတ္ထားသည္.

 

UMP

ပ်က္စီးမွဳႏွင့္သံခ်ပ္ကာထိုးေဖာက္မွဳ Buff
“UMP ကျပီးခဲ့တဲ့Buffမြမ္းမံမွဳျပီးသည့္တိုင္ယခုထိအဆင့္ျမင့္က်ည္ကာေတြမွာဆန္႔က်င္မွဳရွိေနပါတယ္. ေနာက္ဆံုးစက္ဝိုင္းဖိလက္နက္ကိုက်ည္ကာဖိုးေဖာက္ႏိုင္မွဳကို 30% တိုးထားေပးပါတယ္. ”
 

က်ည္ကာထိုးေဖာက္ႏိုင္မွဳ : +5%

အနည္းဆံုးထိခိုက္မွဳ : +1

 

M249

ရမွတ္ျပဳျပင္ျခင္း
“M249 သည္၎၏အနိမ့္ေ႐ြ႕ႏွင့္နိမ့္အကြာအေဝးေၾကာင့္မေကာင္းတဲ့အစက္အေျပာက္၌တည္ရွိသည္. M249 ၏statsကိုခ်ိန္ညႇိထားပါတယ္ဒါေၾကာင့္ေဝးကြာေသာဖိႏွိပ္ပစ္ခတ္မွဳကိုထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏိုင္သည္။”
 

ပစ္ခတ္စဥ္လွဳပ္ရွားမွဳအလ်င္ : +10%

အနည္းဆံုးအကြာအေဝး : +4%

လွဳပ္ရွားစဥ္တိက်မွဳ : -4%

 

SVD

ပ်က္စီးမွဳႏွင့္ပစ္ခတ္ႏွဳန္း Nerf
“SVDသည္ယခုခါအဲဒေရာ့လက္နက္တင္ဆက္မွဳသည္ထပ္ေဆာင္းပ်က္စီးမွဳေၾကာင့္လက္နက္မ်ားအားလုံးႀကီးမားေသာမာဂ်င္သို႔က်ေနသည္. ပ်က္စီးမွဳ Buff ကိုျပင္ဆင္ထားသည္ ပ်က္စီးမွဳအနည္းႏွင့္အတူ ထိုမွသာရန္သူ

ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္တံု႔ျပန္ရန္အခ်ိန္ရွိမည္.”
 

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : -9%

ထပ္ေဆာင္းပ်က္စီးမွဳ : 50%->40%

 

Groza

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း,ပ်က္စီးမွဳ, ေမာင္းကန္ Buff
“Groza ကအျခားက်တဲ့လက္နက္ေတြထက္တင္ဆက္မွဳညံ့ေနတယ္ျပီးေတာ့အျခား ARs ေတြနဲ့အလြယ္အစားထိုးလို႔ရတယ္. Groza ရဲ႕ထိခိုက္ႏွဳန္းကိုဒီမြမ္းမံမွဳမွာနည္းနည္းတင္ထားေပးပါတယ္.”
 

တိက်ေသာပစ္ခ်က္ : +1

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : 0.18->0.168

ပ်က္စီးမွဳအနည္းဆံုး : +3

ေမာင္းကန္ႏွဳန္း : 0.2->0.23

 

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : +8%

ပ်က္စီးမွဳအနည္းဆံုး : +3

ေမာင္းကန္ႏွဳန္း : -6%

ေျခေထာက္နဲ႔လက္ေမာင္းပ်က္စီးမွဳ 100%

 

FF Knife

ပံုမွန္စနစ္တြင္ယခုရရွိပါျပီ (အေပ်ာ္တမ္းႏွင့္အဆင့္တက္)
“ဓါးေပါက္ခ်က္ေတြၾကည့္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?”
 

အေျခပ်က္စီးမွဳ : 50

က်ည္ : 3

ပစ္ခတ္ႏွဳန္း : 0.5

က်ည္ကာထိုးေဖာက္မွဳ : 100%


 

အျခား

ဒိုင္နမစ္ဒို

02/09 တြင္ရႏိုင္မည္

“ဒိုင္နမစ္ဒိုကိုမိတ္ဆက္ျခင္း - Free Fire စတိုးမွေရႊဂတိဝယ္ျခင္းျဖင့္သင္၏သူငယ္ခ်င္းနွင့္အထူး

ဆက္ဆံေရးဖြဲ႔ႏိုင္မည္. သင္၏သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ဒိုင္နမစ္ဒိုျဖစ္လာလွ်င္, သင္တို႔အတူတူကစားျခင္းအခ်ိန္

အတြက္အေပၚ အေျခခံ၍မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈစီးရီးမ်ားဖြင့္ႏိုင္မည္. သင္၏ဆိုးတူေကာင္းဖက္မိတ္ေဆြကိုရွာပါ ျပီးရင္ခရီးအတူစလိုက္ပါ!”

 

ဒိုင္နမစ္ဒိုသည္ 02/09 15:00 GMT တြင္ရရွိႏိုင္မည္ 


 

လူမွဳေရးစနစ္မြမ္းမံျခင္း

စနစ္အားလံုးတြင္ရရွိႏိုင္မည္
“ဂိမ္းသြင္းလူမွဳေရးအသြင္အျပင္ကိုၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ထားပါတယ္. မြမ္းမံမွဳျပီးလွ်င္ သင့္တြင္အသင္း

သားစုဖို႔နည္းလမ္းမ်ားစြာႏွင့္ အသင္းေလာဘီမွသူငယ္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္မည္ ထပ္ေဆာင္းအေနႏွင့္, yတူညီေသာကစားစတိုင္ရွိတဲ့ကစားသူနဲ႔ကိုယ္ပိုင္အမည္ခ်ိတ္ႏွင့္လိုအပ္ေသာပံုစံအတိုင္းကစားႏိုင္ပါျပီ.”

 

သူငယ္ခ်င္းကြန္ယက္ရရွိႏိုင္ပါျပီ.

ဂိမ္းတြင္းေရာက္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကိုၾကိဳဖိတ္ေခၚထားလို႔ရပါတယ္.

ကိုယ္ပိုင္ျပခန္းအသစ္ႏွင့္နာမည္တံဆိပ္ယခုရရွိပါျပီ.

ေခါင္းေဆာင္ဘုတ္ျပသထားျခင္း

အသင္းေလာဘီယခုရရွိႏိုင္ပါျပီ


 

အျမန္မက္ေဆ့ခ်္ 

စနစ္အားလံုးတြင္ရရွိႏိုင္သည္
“သင္၏အသင္းေဖာ္ မိုက္မရရွိႏိုင္ေသာအခါသူတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အခက္အခဲရွိသည္ကိုသတိထားမိသည္. အျမန္မက္ေဆ့ခ်္သည္, ႏွိပ္လိုက္ယံုႏွင့္လ်င္ျမန္စြာစည္းညွိႏိုင္လိမ့္မည္”

 

ဂိမ္းတြင္းအျမန္မက္ေဆ့ခ်္ယခုရရွိႏိုင္ပါျပီ


 

လြတ္လပ္စြာၾကည့္ႏိုင္မွဳ

စနစ္အားလံုးတြင္ရရွိႏိုင္သည္
“ေျပးေနစဥ္တြင္ ရန္သူကိုရွာရခက္ေၾကာင္းတံု႔ျပန္မွဳရရွိပါသည္. မြမ္းမံမွဳတြင္,လြတ္လပ္စြာၾကည့္ႏိုင္မွဳ

ကိုထည့္သြင္းထားပါတယ္”

 

လြတ္လပ္စြာၾကည့္ႏိုင္မွဳယခုရရွိႏိုင္ပါျပီ

 

အျခားေကာင္းက်ိဳးမ်ား

 • Twitter ႏွင့္ေလာ့အင္ဝင္ႏိုင္ပါျပီ
 • ပံုမွန္စနစ္တြင္ယာဥ္အားလံုးဟြန္းတီးႏိုင္ပါျပီ.
 • ဝပ္တာနဲ႔မဝပ္တာကတင္းမိတ္ကိုျပန္ကယ္တာကိုအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါဘူး
 • အသင္းဝင္နာမည္မ်ားသည္ crosshairs တြင္တစ္ဝက္သာျမင္ႏိုင္မည္
 • ပ်က္စီးမွဳမွတ္တမ္းမတင္ထားေသာ bug မ်ားျပင္ထားသည္
 • Kရဲ႕က်ြမ္းက်င္မွဳျပသႏိုင္ရန္အတြက္ပံုရိပ္မ်ားျပဳျပင္ထားသည္
 • ဇာတ္ေကာင္200+အျမင့္ဆံုးက်န္းမာေရးအတြက္ရွဴဘူးသည္200 HPအထက္ထိကုႏိုင္သည္ 
 • ဆုတိုကင္မွဆုသည္ ေျမပံုအေသးတြင္အမွတ္သားျပထားမည္
 • 4v4 ၏အမွတ္ဇယားဘုတ္သည္ အသင္းေဖာ္၏တိုက္ပြဲအေျခအေနကိုျပသလိမ့္မည္.
 • ကစားသူသည္ယခုခါတြင္အသင္းေဖာ္ပစၥည္းႏွင့္က်ြမ္းက်င္မွဳကိုၾကည့္ရွဴႏိုင္သည္
 • ကိရိယာအားလံုးအတြက္ High FPS ႏွင့္ Shadow လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးရရွိႏိုင္သည္
 • မ်ားစြာေသာပစၥည္းပံုးကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖြင့္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုထည့္သြင္းထားသည္ 
 • ဂိမ္းတြင္းကစားသူမ်ားအားလံုးသည္ ယခုခါတြင္ေလထီးစီးစဥ္ေျမပံုတြင္ျပသလိမ့္မည္
 • ရန္သူ၏က်ည္ကာႏွင့္ဦးထုပ္မ်ားအတြက္အသံသက္ေရာက္မွဳထည့္သြင္းထားသည္
 • FAMAS-X ပံုမွန္စနစ္တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ

 

ေနာက္ဆံုးသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္