Chrono စစ္ဆင္ေရး

Dec.07,2020

Patch Note: Operation Chrono

 

4v4

အဆင့္တက္ပြဲ ရာသီ 4

ရာသီသစ္ 12/08 17:00 SGT တြင္စတင္မည္

“4v4 ရာသီသစ္လာပါၿပီ! အဆင့္ Gold III  သို႔အထက္ အားလုံးသည္ အထူးသီးသန႔္ပစၥည္း -The Golden P90! ရရွိမည္”

 

ရာသီ 4 အတြက္, ကစားပြဲအားလုံးရဲ႕အရည္အေသြးတိုးတက္လာေစရန္ ၿပိဳင္ပြဲရွာေဖြမႈကို

အထူးျပဳျပင္ေနပါသည္. ဤရာသီအသစ္တြင္, ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအသင္း မွတစ္သင္းႏွင့္တစ္သင္းဆန႔္က်င္ကစားၾကမည္. ထို႔အျပင္, အသင္းႏွစ္သင္းလူျပည့္မွ

ပြဲစရန္ေသခ်ာတိုင္းတာမႈကိုလည္းျဖည့္စြက္ထားသည္. ဤျပဳျပင္မႈမ်ားသည္ 4v4 ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ ပိုမိုေပ်ာ္စရာႏွင့္ စိတ္ထက္သန္မႈေပးစြမ္းႏိုင္မည္” 

4v4 စတိုးျပဳျပင္မ

ႀကိဳတင္ဖြဲ႕အသင္းအတြက္ အဆင့္က်မႈကာကြယ္သည့္ဒိုင္း

ကစားသူသည္ အဆင့္တက္ရန္အတြက္ အဆင့္တက္ဒိုင္းအပိုရရွိမည္.

ႀကိဳတင္ဖြဲ႕အသင္းကို အျခားႀကိဳသင္အဖြဲ႕ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ဦးစားေပးခံရမည္ 

လက္နက္ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္

လက္နက္အသစ္ - Vector Akimbo

ပုံမွန္ကစားပြဲႏွင့္ 4v4တြင္ေတြ႕ႏိုင္မည္

“လက္နက္သစ္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း- Vector Akimbo. ဒီဗက္တာဟာ Free Fire မွာပထမဆုံး ဒြန္တြဲသုံး Akimbo လက္နက္ျဖစ္ပါတယ္, အကြာအေဝးတိုေပမဲ့ ,ဖြတ္ညက္ေစႏိုင္တဲ့ ထိခိုက္မႈရွိပါတယ္. အသုံးျပဳၾကည့္ပါ ၿပီးေတာ့  ေနာင္လာမဲ့အခ်ိန္မွာလဲ ဘယ္လို akimbo လက္နက္မ်ိဳးေတြ႕ခ်င္လဲေျပာျပခဲ့ေနာ္!”

 

နာက်င္မႈအမွတ္: 22

က်ည္ကပ္: 30

ပစ္ခတ္ႏႈန္း: 0.08

တပ္ဆင္စရာပစၥည္း: ေျပာင္းေသနတ္, ဒင္ 

“Akimbo” - ကစားသူသည္ ဗက္တာတစ္ခုစီကို လက္တြင္ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သည္.  

M82B

စနစ္အားလုံးမွာ က်ႏႈန္းကိုျပဳျပင္ထားသည္
 

 

“M82B လက္ရွိေျမပုံမွာ ရွာေဖြရတာလြယ္ကူသည္, အထူးသျဖင့္အေစာပိုင္းအခ်ိန္. ေသနတ္က်ႏႈန္းအနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ခ်ပါမယ္ ထိုမွသာကစားသမားမ်ားသည္ ေသနတ္ရွာရန္ပိုမိုအားထုတ္လာလိမ့္မည္.”


 

ေျမပုံအားလုံးတြင္ M82B က်ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မည္


 

M4A1 

ပုံမွန္ကစားပြဲႏွင့္ 4v4 တြင္ရႏိုင္မည္

“M4 သည္ပွ်မ္းမွ်အထက္ က်ည္ကန္ႏႈန္းနဲ႔ က်ည္ထြက္ႏႈန္းေႏွးေသာေၾကာင့္စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါသည္. ဒါ့ေၾကာင့္ M4 ကိုစြမ္းအားနဲ႔အကြာအေဝးအနည္းငယ္ျပင္ေပးမွာမို႔ ေနာက္ဆိုအသုံးျပဳဖို႔စိတ္ထက္သန္ေစမွာပါ. ျပဳျပင္ၿပီးရင္ေတာ့, အလယ္အလတ္ကေန အကြာအေဝးရွည္ထိ M4ကပိုၿပီးတည္ၿငိမ္လာမယ္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရမယ္.”

 

နာက်င္မႈအမွတ္: 28->29

ပစ္ခတ္ႏႈန္း: +5%

ထိေရာက္အကြာအေဝး: +12.5%

အျမင့္ဆုံးက်ည္ကန္အား: -14%


 

P90

ပုံမွန္ကစားပြဲႏွင့္ 4v4 တြင္ရႏိုင္မည္

“ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္ ဘက္ဖ္ျပဳျပင္ၿပီးတာေတာင္, SMGs ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ P90ကေတာ္ေတာ္ေလးလိုေနေသးတယ္. အဲ့ေၾကာင့္ P90 ကိုသူရဲ႕က်ည္ကပ္အကြက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအစား ထိခိုက္မႈအားထုတ္ေပးျခင္းပါးပါးေလးတိုးထားပါတယ္. ဒီေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ဆို, P90 မွာအပိုထပ္ေဆာင္းခံစားရမွာပါ သူ႔မွာရွိတဲ့က်ည္ကပ္ကန႔္ 50 နဲ႔အတူ”

 

က်ည္ကပ္ပူးတြဲမႈ ဖယ္ရွားထားသည္

နာက်င္မႈအမွတ္: 23->24

က်ည္ကန္ထြက္အား: -11%


 

အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ပူးတြဲအရာမ်ားႏွင့္အစားထိုးထားသည္

“အဆင့္ျမင့္ပူးတြဲမႈကိုထုတ္ေဝၿပီးတည္းက, လက္နက္တစ္ခုခ်င္းစီ၏စြမ္းေဆာင္မႈကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္. အဆင့္ျမင့္ပူးတြဲလက္နက္မ်ားဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္သင့္ေတာ္

ေသာ္လည္းစိတ္မခ်ရပါဘူး ပူးတြဲအရာေတြကရွာေဖြရတာဗ်ာမ်ားရလို႔ပါ. ဒါ့ေၾကာင့္အဆင့္ျမင့္လက္နက္နဲ႔

အစားထိုးထားၿပီး ကစားသမားေတြကဒီရွားပါးက်တဲ့ပစၥည္းကို ပူးတြဲပစၥည္းရွာစရာမလိုဘဲ အသုံးျပဳရႏိုင္မွာပါ.”

 

အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ားသည္ေျမပုံေပၚရွိက်ပန္းေနရာမ်ားတြင္ ေပၚလာမည္. 

ဂိမ္းစနစ္

ေလ့က်င့္ကြင္း

မီနီဂိမ္းအသစ္နဲ႔စီးယာဥ္ အပ္ဒိတ္

“ေငြေၾကးစနစ္အသစ္ထည့္သြင္း - ေလ့က်င့္ကြင္းမွာ မီနီဂိမ္းနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္မွာတက္ႂကြတဲ့ ကစားသမား

ေတြအတြက္ ဘာမူဒါ shell ပါ။ မီးရႉးမီးပန္းမ်ားႏွင့္လွဲလွယ္ရာတြင္အသုံးျပဳပါ အသင္းသားမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲဆင္ႏႊဲ

လို႔ရတာေပါ့ !”

 

ေငြေၾကးစနစ္အသစ္ - ဘာမူဒါ Shells.

ဂိမ္းတြင္းပစၥည္းအသစ္: မီးရႉးမီးပန္း

ဂီတစႀကႍကအခုဆိုရင္ ေလ့က်င့္ကြင္းမွာရႏိုင္ပါၿပီ

အလင္းအင္အား - အျပင္ဘက္လက္ရွိခ်ိန္မူတည္ၿပီး ေလ့က်င့္ကြင္းအလင္းကိုျပဳျပင္ထားသည္


 

ဂိမ္းကစားပုံ

လွ်ပ္စစ္ စီးဘုတ္

အလ်င္ ႏွင့္ စက္ကိရိယာျပဳျပင္မႈ

“လွ်ပ္စစ္ စီးဘုတ္သည္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားတုန႔္ျပန႔္ရန္လတ္တေလာအနည္းငယ္မိုလ္ဘိုင္းဆန္ေနသည္. သူ႔ရဲ႕အလ်င္ကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အသုံးျပဳၾကာခ်ိန္ထည့္သြင္းမည္ ထိုမွသာစီးဘုတ္၏အစြမ္း

ဟာခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္.အပ္ဒိတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ေျမပုံေပၚတြင္စီးဘုတ္ႏွင့္ပ်ံသန္းေနေသာသူမ်ားကိုျမင္ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ.”

 

စီးဘုတ္သည္ယခုအခါပ်က္စီးမႈအေပၚထိေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ.

ၾကာခ်ိန္ထည့္ရန္အတြက္:

စီးဘုတ္အသက္သြင္းျခင္း

အရွိန္ျမင့္တင္ျခင္း

ခုန္ျခင္း


 

စနစ္

Fire Pass

မ်က္ႏွာျပင္အသစ္နဲ႔မစ္ရွင္း

“Fire Pass ကိုအပ္ဒိတ္မလုပ္တာအခ်ိန္တစ္ခုေတာင္ရွိၿပီ.ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့,မ်က္ႏွာျပင္ကို အသစ္ေျပာင္းထားေပးပါတယ္ ဒါမွကစားသမားေတြ မစ္ရွင္ကိုရာသီတစ္ခုစီတိုင္းေကာင္းစြာၾကည့္ရႈႏိုင္မွာပါ. လာမဲ့ရာသီမွာ, မစ္ရွင္စက္ကိရိယာကိုျပဳျပင္ထားပါတယ္ ဒါမွကစားသူေတြ ေခ်ာေမြ႕စြာ Fire Pass ကို level ျမင့္ႏိုင္မွာပါ. ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေစာင့္ေပးပါ.”

 

Fire Pass မစ္ရွင္းအတြက္ေခတ္မွီတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္.

Veteran နဲ႔ Elite မစ္ရွင္ေတြကို အပတ္စဥ္မစ္ရွင္ေတြနဲ႔အစားထိုးမည္.


 

ဂိမ္းတြင္း HUD

ေလာဘီမွာ စာမ်က္ႏွာအသစ္ 

“အခုဆိုရင္မတူညီေသာဂိမ္းစနစ္ေတြအတြက္ဂိမ္းတြင္း HUD ကိုႏွစ္စုံအထိသိမ္းလို႔ရပါၿပီ. သင္ေတာင္းဆိုပါ၊ ကြၽႏုပ္တို႔ပို႔ေပးပါမည္.”

 

ကစားသမားေတြဟာအခုဆိုရင္ HUDကိုႏွစ္ခုအထိသိမ္းႏိုင္ပါၿပီ.


 

အဆင့္တက္စနစ္မ်က္ႏွာျပင္

ဝင္ေပါက္ကို အဓိကေလာဘီမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္

“ဒီတစ္ေခါက္မွာ အဆင့္တက္စနစ္အတြက္ အထူးစာမ်က္ႏွာထည့္ထားပါတယ္ .ဒီေခတ္မွီတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္မွာ, Battle Royale ႏွင့္ 4v4 အဆင့္တက္စနစ္အတြက္ သင္၏ဆုမ်ားႏွင့္ရာသီဆုမ်ားကိုၾကည့္ရႈႏိုင္သည္. ဦးေဆာင္ဘုတ္၏ထိပ္ဆုံးကိုမည္သူဦးေဆာင္ေနသည္ကိုလည္းသင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္!”

 

အဆင့္တက္စနစ္ရဲ႕ေခတ္မွီမ်က္ႏွာျပင္ရရွိႏိုင္ပါၿပီ!


 

ဂိမ္းတြင္းစြယ္စုံျပဇယား

ဆက္တြင္ထဲတြင္ရႏိုင္ပါၿပီ 

“စြယ္စုံျပဇယားကို လွည့္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္. ဒါမွသာစြယ္စုံရ HUDကိုမ်က္ႏွာျပင္

ဘယ္ေနရာမဆိုျပဳျပင္ႏိုင္မည္.”

 

ကစားသူေတြခုဆိုရင္ ဂိမ္းတြင္းစြယ္စုံျပဇယား HUDကိုလွည့္ၿပီးသုံးႏိုင္ၿပီ.


 

Free Fire မိတၹက္ (Partner)

Free Fire မိတ္ဖက္ ပ႐ိုဂရမ္မွာရရွိႏိုင္ပါၿပီ

“အခုဆိုသင္ Free Fire မိတ္ဖက္ႏွင့္ သူတို႔ဂိမ္းတြင္းအထူးဆုတံဆိပ္အားလုံးကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္

ပါၿပီ။ ရွာေဖြထုတ္ၿပီး သင္ႏွစ္သက္ရာအမူအရာကိုျပပါ။!”

 

Free Fire မိတ္ဖက္ေတြဟာခုဆိုရင္ အထူးဂိမ္းတြင္းဆုတံဆိပ္ေတြကိုလက္ခံရရွိေတာ့မွာပါ.


 

ဘက္ခ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

Battle Royale စနစ္အတြက္ ေသတဲ့အခ်ိန္ျမင္ကြင္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

ေလယာဥ္ေပၚမွခုန္ခ်ိန္တြင္ကစားသမားမ်ားသည္သူတို႔၏လႈပ္ရွားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္.  

ေလထီးခုန္ေနစဥ္တြင္ကစားသမားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္ကိုျပန္လိုက္ႏိုင္သည္.

အမ်ားဆုံးဆင့္ပြားလက္နက္မ်ားသည္ ယခုအခါကစားသူစီျပသလိမ့္မည္.

.


 

 

ေနာက္ဆံုးသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္