Justin Bieber ႏွင့္ Free Fire 5 ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ဆင္ႏႊဲရန္ျပင္ဆင္ပါ

Aug.01,2022

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ 5-partvaganza ၏ပစ္လႊတ္မႈမွတဆင့္ Justin Bieber ႏွင့္ Free Fire 5 ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ဆင္ႏႊဲရန္ျပင္ဆင္ပါ

အထူးသီးသန္႔လွဳပ္ရွားမွဳခံစားပါ, အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ၾသဂုတ္ 27 အထိအပါတ္တိုင္းရရွိမည္, Justin Bieber သီးသန္႔သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ “Beautiful Love (Free Fire)” ကို Free Fire ၏ဂိမ္းတြင္းတင္ဆက္မွဳအေနနဲ႔ပြဲထုတ္ပါမည္

အလြန္အဖိုးတန္သည့္ကုဗတံုးႏွင့္အတူ ရာသက္ပန္ဂိမ္းတြင္းဇာတ္ေကာင္ေမာ္ဒယ္ျပီးေနာက္ Justin Bieber ကိုကစားသမားအားလံုးကိုျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

Free Fire ႏွစ္ပတ္လည္ ၅ ႏွစ္တိုင္အထိမ္းမွတ္အထူးဒီဇိုင္း- က႑မ်ား - တိုက္ပြဲ, စတိုင္, ေျမပံု, ဟီးရိုး ႏွင့္မွတ္ဥာဏ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္အံ့ဖြယ္မ်ားကိုျပင္ဆင္ပါ

ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ကစားသမားမ်ားကိုဝမ္းေျမာက္ေစရန္ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ေသာအပိုင္း 5 ခု extravaganza ျဖန္႔ျဖဴးမွဳႏွင့္အတူ Free Fire ၏ 5 ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ဆင္ႏႊဲမွဳသည္ရင္ခုန္ဖြယ္စတင္ပါျပီ. အခမ္းအနားကိုၾသဂုတ္ 27 တြင္ မ်ားစြာေသာဂိမ္းတြင္းအေၾကာင္းအရာအျပင္ကမာၻ႔အိုင္ကြန္ Justin Bieber ပါဝင္ျပီးနိဂံုးခ်ဳပ္မည္, ဘယ္သူကဒီပူးေပါင္းမွဳေလးကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကလဲ.

Free Fire အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေပ်ာ္ပြဲႏွင့္အမွတ္ရဖြယ္ႏွစ္ပါတ္လည္ဆင္ႏႊဲမွဳ Free Fire ႏွစ္ပတ္လည္ ၅ ႏွစ္တိုင္အထိမ္းမွတ္အထူးဒီဇိုင္း- က႑မ်ား - တိုက္ပြဲ, စတိုင္, ေျမပံု, ဟီးရိုး ႏွင့္မွတ္ဥာဏ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္အံ့ဖြယ္မ်ားကိုျပင္ဆင္ပါ , 
ဂိမ္းတြင္းလွဳပ္ရွားမွဳအသစ္မ်ားေတြ႕ၾကံဳျခင္း, အထူးသီးသန္႔ဆုမ်ားရရွိျခင္း, Free Fire ကိုဘယ္တုန္းကမွမရတဲ့ခံစားခ်က္ရယူပါ!

Free Fire ၅ ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပါတ္လည္ဆင္ႏႊဲရန္အပတ္စဥ္လက္ေဆာင္မ်ား

 

ဦးဦးဖ်ားဖ်ားဂိမ္းတြင္းတင္ဆက္မွဳ ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔လက္ေဆာင္မ်ား

Free Fire သည္၎တို႔၏ဦးဦးျဖားျဖားဂိမ္းတြင္းတင္ဆက္မွဳကို ၾသဂုတ္ 27 တြင္, Justin Bieber သီးသန္႔သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ “Beautiful Love (Free Fire)” ကို Free Fire ၏ 5 ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အေနႏွင့္ထြက္ရွိမည္. ကစားသမားသည္မိမိကိုယ္ကို, စိတ္ၾကိဳက္ပံုေသအမူအရာမ်ား, မီနီဂိမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ Justin Bieber ၏အဗာတာႏွင့္စင္ေပၚတြင္ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္မဲ့အလားလာတုန္႔ျပန္မွဳရွိသတ္မွတ္ခ်က္မွာေရွ႕ဆက္ျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သည္. ရာသက္ပန္ဂိမ္းတြင္းဇာတ္ေကာင္ေမာ္ဒယ္ Justin Bieber ျပီးေနာက္ကိုကစားသမားအားလံုးကိုအခမဲ့ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္.

ဤထူးျခားေသာအထိမ္းမွတ္အမွတ္ရေစရန္, Free Fire သည္ရွားပါးေသာကုဗတံုးကိုလည္းေပးသြားပါဦးမည္, စတိုင္ႏွင့္တိုက္ပြဲမွာကစားသမားေတြကိုသူတို႔ႏွစ္သက္ရာအထူးသီးသန္႔ဝတ္စံုကိုအလြယ္တကူလဲလွယ္ႏိုင္မည္!

 

မစ္ရွင္မ်ိဳးစံုႏွင့္အထူးသီးသန္႔ဆုမ်ားအတြက္တိုကင္လဲလွယ္ျခင္းမွာပါဝင္ပါ

ကစားသမားသည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္အမ်ိဳးစံုအခ်ိန္ကန္႔သတ္မစ္ရွင္မ်ား, စုေဆာင္းတိုကင္မ်ားသည္ လဲလွယ္စတိုးတြင္အထူးသီးသန္႔ဆုလဲလွယ္ႏိုင္သည္. ဤမစ္ရွင္မ်ားတြင္အိုင္ကြန္နစ္ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ပံုေသေသနတ္မ်ားေလာ့ခ္ဖြင့္ရန္ရရွိႏိုင္သည္, ကစားသမားတို႔သည္အတိတ္ကိုတသသျဖစ္ေန႔တိုင္းရင္ခုန္ေနရမည္ျဖစ္သည္.

 

New map and modes to explore

ခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ, ဒိုင္နမစ္ေျမပံုမ်ားသည္ Free Fire ၏သေကၤတျဖစ္ျပီး ကစားသမားမ်ားသည္ေျမပံုအသစ္ Nexterra ကို, မိ်ဳးစံုေသာအရာမ်ားႏွင့္မြမ္းမံထားျပီး ကစားသမားတို႔၏တိုက္ပြဲအေတြ႕ၾကံဳကိုေပးစြမ္းသည္.

ကစားသမားမ်ားစူးစမ္းႏိုင္ဖို႔မုဒ္အသစ္လည္းပါမည္, ပါဝင္အရာမ်ားမွာ:

 - အားလံုးအတြက္အခမဲ့ျဖစ္ေသာအခ်ိန္ကန္႔သတ္မုဒ္. El Pastelo ၏ေနာက္ခံကိုဆန႔္က်င္ၿပီးထားရွိသည္, ၎သည္ကစားသမား 16 ဦးအထိတိုက္ခိုက္မည့္ျပင္းထန္ေသာ အနီးကပ္တိုက္ခိုက္ေရးအမွတ္-အေျခခံ ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္အသြင္တူမည္. ကစားသမားမ်ားသည္သူတို႔၏လက္နက္ကိုကိုယ္ပိုင္ေ႐ြးႏိုင္ၿပီးအျခားကစားသမားမ်ားကိုရွင္းပစ္ျခင္းျဖင့္အမွတ္ရႏိုင္သည္. ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာအမွတ္ပမာဏကိုစုေဆာင္းရန္ ကစားပြဲမ်ားကိုပထမကစားသမားကဆုံးျဖတ္ေပးမည္.

 - 5 ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ရဲ႕အထူးသီးသန္႔မုဒ္ Droid Apocalypse, ကစားပြဲ 1 ပြဲတြင္ 12 ဦးယွဥ္ျပိဳင္မည္, အဆံုးစြန္ဒရိြဳက္ျဖစ္လာရန္ၾကိဳးပမ္းရမည္. ကစားသမားမ်ားသည္သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးစားဒရိြဳက္ကိုေရြးရမည္အခ်ိန္မကုန္ခင္လူေျပာင္းႏိုင္သေလာက္ေျပာင္းရမည္. ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည့္လူပမာဏက်န္မွသာလွ်င္, လိုက္သူအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းကိုမြမ္းမံထားသည္, ဒရိြဳက္ကိုရာသက္ပန္ရွင္းလင္းႏိုင္မည့္စြမ္းရည္ပါရရွိမည္. တင္ဆက္မွဳေပၚမူတည္ျပီးအမွတ္ရႏိုင္သည္အမွတ္အမ်ားဆံုးႏွင့္ကစားသူသည္ကစားပြဲျပီးေနာက္အႏိုင္ရမည္.

Free Fire လူမွဳကြန္ယက္ခ်န္နယ္ေတြ 5 ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ဆင္ႏႊဲမွဳေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္မ်ားေစာင့္ဆိုင္းပါ.

ေနာက္ဆံုးသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္