Free Fire လံုျခံဳေရးေမးခြန္းမ်ား

FREE FIRE - အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္

 

က်ြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳစည္းမ်ဥ္းတို႔သည္ေကာင္းမြန္မွဳႏွင့္Free Fireကစားသမားအားလံုးအတြက္ႏွစ္လိုဖြယ္အေတြ႕အၾကံဳျမွင့္တင္ရန္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္. မိဘမ်ားအတြက္လည္းလိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သူတို႔ကေလး၏ Free Fire ေပၚတြင္ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္လံုျခံဳျခင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပးအပ္ထားပါသည္.

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္, ေအာက္ပါ FAQ သို႔မဟုတ္ Terms of Service ၾကည့္ရွဴႏိုင္သည္

Free Fire ဆိုတာဘာလဲ?

• Free Fire သည္အြန္လိုင္း, မိုဘိုင္းလ္အတြက္တိုက္ပြဲဝင္သည့္ဂိမ္းျဖစ္ၿပီးကစားသမားမ်ားအားေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာလူမႈေရးအေတြ႕အႀကဳံကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။
• ဂိမ္းရဲ႕အက်ဥ္းခ်ံဳးကိုဤ ဗီဒီယို တြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္ 

Free Fire ကိုဘယ္မွာ Download လို႔ရလဲ?

ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ Free Fire ကို Download ႏိုင္ပါသည္:
   • iOS - App Store တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ
   • Android - Google Play တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ

ဘာလုပ္ငန္းေတြလုပ္လို႔ရလဲဂိမ္းထဲမွာ?

• ကစားသူသည္ကစားရင္းဂိမ္းတြင္းေငြေၾကးႏွင့္ဂိမ္းႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ရန္လက္နက္မ်ားရႏိုင္သည္, ဂိမ္း၏ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ရာတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္.
• ကစားသူသည္စိန္ကိုလည္းေငြသားအစစ္ႏွင့္ဝယ္ႏိုင္သည္, ၎သည္လည္းဂိမ္း၏ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ရာတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္

Free Fire ကိုကေလးေတြကစားလို႔လံုျခံဳရဲ႕လား?

• ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ Free Fire ကစားသမားအားလုံးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ၊လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုေပးအပ္ရန္ကတိျပဳထားပါသည္။
• ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း, အသက္မျပည့္ေသးေသာကစားသမားအမ်ားစု (ကေလး / ကေလးမ်ား) သည္ဂိမ္းကစားရန္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမျပဳမီမိဘ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေတာင္းခံရန္လိုအပ္သည္။သင္သည္မိဘသို႔အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျပီးသင္၏ကေလးအစားအေကာင့္ဖြင့္လွ်င္, သင္သည္လည္းဝန္ေဆာင္မွဳစည္းမ်ဥ္းကိုေလွ်ာက္လႊာမတင္ခင္သေဘာတူရန္လိုအပ္သည္။

က်ြႏ္ုပ္၏ကေလးအား Free Fire တြင္မည္သူစကားေျပာႏိုင္သနည္း?

• Free Fire ၏ခ်က္တင္အဂၤါရပ္သည္ကစားသမားမ်ားအၾကားစကားစျမည္မ်ားတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္းစိတ္ဓာတ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။
• Free Fire ကစားသူမ်ားသည္သူတို႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းထားသည့္အျခားကစားသမားမ်ားႏွင့္ဂိမ္းကစားစဥ္တြင္ဆက္သြယ္ရန္စကားေျပာဆိုႏိုင္သည္။
• ကစားသမားမ်ားသည္အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္လည္းဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး၎အသင္းဝင္မ်ားကိုသူငယ္ခ်င္းစာရင္းတြင္အရင္ဆုံးထည့္သြင္းရမည္။

အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိမွ Free Fire ကစားလို႔ရမလဲ ?

ကစားသမားအနည္းဆုံးအသက္သည္မိမိနိုင္ငံအတြက္ Google Play ႏွင့္ App Store အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံသည္။နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္  Free Fire ကစားရန္အနည္းဆံုး ၁၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ာသိရိွလိုပါက App Store သို႔မဟုတ္ Google Play သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္ကေလးသည္ Free Fire ကစားေနသည္၊ သို႔ေသာ္အသက္မျပည့္ေသးပါ၊ ကြၽႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သနည္း ?

အကယ္၍ သင့္၏အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာရိွေနေသာကေလးသည္ အသက္အရြယ္မျပည့္ဘဲ (သို႔) ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ  Free Fire ကစားေနသည္ဆိုလွ်င္ အသက္အ႐ြယ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါကဤေနရာတြင္အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မႈဝါဒမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေအာက္တြင္ Android ႏွင့္ IOS ပလက္ေဖာင္းႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို စက္တင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သင့္ကေလး၏အေကာင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအခြင့္အေရးကဘာေတြရိွသလဲ။ ဒီအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ေတြကိုဘယ္မွာရွာရမလဲ ?

•Google Fire ႏွင့္ App Store မွ Free Fire ကိုသင္ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏိုင္သည္။ ၄င္း ပလက္ေဖါင္း 2 ခုစလံုးသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္အတူဝယ္ယူျခင္းအသုံးစရိတ္ကန႔္သတ္ထားသည္
•ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံမည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုေအာက္ပါလင့္မ်ားမွသင္ရွာႏိုင္သည္။
   • • Iphone အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္
   •    Android သုံးတဲ့လူေတြအတြက္
      • အပ္လီေကးရွင္းအသုံးျပဳခြင့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား:
      • စစ္မွန္ေသာေငြေၾကးအသုံးစရိတ္ကန႔္သတ္ခ်က္

သင့္ကေလးသည္အသက္မျပည့္ေသးပါ ဒါေပမယ့္ Free Fire ကစားခ်င္ပါသည္၊ သူကစားႏိုင္ပါသလား ?

•ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သီးသန္႔မူဝါဒမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ။ မိဘမ်ားမွသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္သို႔မဟုတ္အတည္ျပဳခ်က္ရရိွမွသာလွ်င္ ကစားႏိုင္သည္။

•သင့္ကေလးကစားေနသည့္ဂိမ္းမ်ားကိုမိဘမ်ားသို႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအားနားလည္ေစလိုသည္။ သူတို႕နားလည္ေစရန္ သင္သည္လုံၿခဳံစြာကစားႏိုင္ေစရန္သင္ၾကားေပးနိုင္သည္။ 
•သင့္ကေလးႏွင့္ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာရန္မိဘမ်ားကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အြန္လိုင္းကမာၻကိုအသုံးျပဳျပီး  သူတို႔သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္အင္တာနက္ေပၚတြင္ဘယ္ေတြေလ့လာသလဲ ဘာေတြၾကိဳက္နွစ္သက္သလဲဆိုတာ ေလ့လာရန္အၾကံျပဳပါသည္

• အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ဤအေၾကာင္းေျပာရန္ လမ္းၫႊန္ရန္ သို႔မဟုတ္အႀကံဥာဏ္မ်ားလိုအပ္ပါက။ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူသို႔မဟုတ္ဤ  link  မွာဖတ္ရႈႏိုင္သည္

ကြၽႏ္ုပ္သည္ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္၏ကေလးသည္ မည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္သနည္း ?

ခြင့္ျပဳထားသည့္အသုံးစရိတ္ရွိလွ်င္ သင္ျပန္အမ္းေငြသို႔မဟုတ္အျခားအရာတစ္ခုခုကိုေတာင္းလိုပါကဤေနရာတြင္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္သည္  Support Page.

သင္၏ကေလးသည္ Free Fire အတြင္းမသင့္ေလ်ာ္ေသာစကားေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါက သင္အဘယ္အရာျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း ?

•ကစားသမားမ်ားသည္ညစ္ညမ္းေသာစကားမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကိုသတင္းပို႔ႏိုင္သည္။ ဂိမ္းတြင္သတင္းပို႔ျခင္းစနစ္မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏လူမႈမီဒီယာမွတဆင့္အေၾကာင္းၾကားပါ သို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံေပးပို႔ရန္ Support Page.

•တင္သြင္းမႈတိုင္းကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားျပီး အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္ ေနာက္ျပီး ဂိမ္း၏တားျမစ္ကစားသမားအေကာင့္မ်ားအပါအဝင္ျခင္း ရာဇ၀တ္မႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊  သို႔မဟုတ္ ဥပေဒနွင့္မကင္းလြတ္ေသာကစားသမားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရိွပါသည္

ကြၽႏ္ုပ္၏ Free Fire အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္သို႔လုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္နည္း ?

1. သင္၏ login အခ်က္အလက္မ်ားကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။
      • Garena ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအပါအ၀င္သင္၏ login အခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္သူ႔ကိုမွ်မေဝမွ်ပါႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္။

2. အျခားသူမ်ားကိုသတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်ေသာအခါသတိထားပါ။
     •အႏၲရာယ္ရွိေသာသုံးစြဲသူသည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြသည္ (ဥပမာစကားဝွက္မ်ား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္နံပါတ္စသည္ျဖင့္)  သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုအျခားသူမ်ားအားေဝမွ်ေသာအခါသတိထားပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္သင္၏အေကာင့္ကိုလုံၿခဳံေအာင္ထားပါ

မလုပ္သင့္ေသာအခ်က္မ်ား

• ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ login သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စကားဝွက္မ်ား၊ တစ္ႀကိမ္စကားဝွက္မ်ား (OTP)၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ID ကဒ္နံပါတ္မ်ားစသည့္ဘဏ္အခ်က္အလက္ဆိုင္မ်ားကိုေတာင္းဆိုသည့္မက္ေဆ့ခ္်မ်ားကိုမေျဖပါႏွင့္။ 

•အေရးၾကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မလုံၿခဳံ သို႔ စိတ္မခ်ရေသာကြန္ယက္တစ္ခု (အမ်ားသုံး WiFi စနစ္ကဲ့သို႔) သို႔မဟုတ္အမ်ားသုံးကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕မထည့္ပါႏွင့္။ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္  ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ားသံုးျပီး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္သည္။

• သံသယျဖစ္ဖြယ္ link မ်ားကို ခ်က္ေဘာက္ ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွတဆင့္မထည့္မိပါႏွင့္။ ၎သည္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလွည့္စားေသာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

 

ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ

သင္၏ login အခ်က္အလက္မ်ားကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။ သင့္တြင္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤဝန္ေဆာင္မႈကိုဆက္သြယ္ပါ။


         

ကြၽႏ္ုပ္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ Free Fire မွတဆင့္လိမ္လွည့္ေနသည္ဟုယုံၾကည္ပါက ကြၽႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သလဲ ?

•တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သင္၏အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုခိုးယူျခင္း  ဥပမာစကားဝွက္ (Password) ႏွင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္အခ်က္အလက္မ်ား

•အီးေမးလ္ မက္ေဆ့ခ္် (SMS) ေပးပို႔ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားအားေအာက္ပါကဲ့သို႔ယူေဆာင္ေလ့ရိွသည္ 

      •ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာခရက္ဒစ္ကဒ္နံပါတ္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာင္းခံျခင္းမ်ား
      •မသက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား
      •ခ်ိတ္ဆက္မႈအတုမ်ား
      •သင့္ကိုလ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား
     •ခ်စ္ခင္ရပါေသာအသုံးျပဳသူ သို႔ အေထြေထြႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုအသုံးျပဳျခင္းမ်ား 
     •မွန္ကန္မႈမရွိေသာ ဘာသာစကားႏွင့္စာလုံးေပါင္းမွားမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း

•မည့္သိုပင္ျဖစ္ေစ အီးေမးလ္ သို႕ SMS အားလုံးသည္ ေဒတာလိမ္လည္မႈမ်ားမဟုတ္ေပမဲ့   ဤလိုင္းမ်ားမွတဆင့္မည္သည့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ်ေဝျခင္းမျပဳရန္သတိျပဳပါ။

သင္၏အခ်က္အလက္သည္ လိမ္လည္ျခင္းခံရသည္ဟုသင္သံသယရွိပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီးဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ဤေနရာ တြင္ဆက္သြယ္ပါ။