GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ


1.1 Garena Online Private Limited, bağlı şirketleri ve ilgili şirketleri (bireysel ve toplu olarak "Garena", "biz", "biz" veya "bizim” olarak anılacaktır) tarafından işletilen Garena web sitesine hoş geldiniz. Garena, yürürlükteki gizlilik yasaları ve yönetmelikleri ("Gizlilik Yasaları") kapsamındaki sorumluluklarını ciddiye almakta ve Garena oyunlarımızın ("Oyunlar") ve web sitemizin ("Site") tüm kullanıcılarının gizlilik haklarına ve endişelerine saygı göstermeyi taahhüt etmektedir (Oyunlar, Site ve sunduğumuz hizmetlerin hepsini “Hizmetler” olarak ifade ederiz). Bize emanet ettiğiniz kişisel verilerin öneminin farkındayız ve kişisel verilerinizi uygun şekilde yönetme, koruma ve işlemenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanırız. Bu politika ("Gizlilik Politikası"), bize sağladığınız ve/veya sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel verileri şimdi veya gelecekte nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve/veya işlediğimizi anlamanıza yardımcı olmak ve ayrıca kişisel verilerinizden herhangi birini bize vermeden önce bilinçli bir karar almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.  Bu Gizlilik Politikası ayrıca, Avrupa Birliği'nde (“AB”) yaşayan kullanıcılarımızın, Hizmetleri kullandıklarında AB'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında bulunan geçerli veri gizliliği haklarını anlamalarına yardımcı olmak için de tasarlanmıştır.  Bu Gizlilik Politikası’nda kullanılan ve başka bir şekilde tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Garena Hizmet Koşulları’nda kendilerine verilen anlamları ifade eder.
 
1.2 "Kişisel Veriler" veya "kişisel veriler"; doğru olsun ya da olmasın, bir birey hakkındaki veri olup, bu veriden veya bir kurumun erişime sahip olduğu veya erişimi muhtemel veri ve diğer bilgilerden bu birey tanımlanabilmektedir. Kişisel verilerin yaygın örnekleri arasında isim, kimlik numarası ve iletişim bilgileri yer alabilir.
 
1.3 Hizmetleri kullanarak, nezdimizde bir hesap açarak veya Sitemizi ziyaret ederek, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen uygulamaları, gereksinimleri ve/veya politikaları ikrar ve kabul eder, bu vesileyle bu belgede belirtilen kişisel verilerinizi toplama, kullanma, ifşa etme ve/veya işleme hususlarında tarafımıza rıza gösterdiğinizi kabul edersiniz.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İŞLENMESİNE RIZA GÖSTERMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYIN VEYA OYUNLARIMIZA VEYA SİTEMİZE ERİŞİM SAĞLAMAYIN. Gizlilik Politikamızı değiştirirsek, bu değişiklikleri veya tadil edilmiş Gizlilik Politikası’nı Sitede yayınlayacağız. Bu Gizlilik Politikası’nı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.
 
 
2. GARENA KİŞİSEL VERİLERİ NE ZAMAN TOPLAYACAKTIR?


2.1 Hakkınızdaki kişisel verileri aşağıdaki hallerde toplayacağız/toplayabiliriz: 
• Hizmetlerimizi, Oyunlarımızı veya Sitemizi kullandığınızda ve/veya kayıt olduğunuzda yahut nezdimizde bir hesap açtığınızda;
• Ürünlerimiz ve hizmetlerimizden herhangi biri ile ilgili olarak başvuru formları veya diğer formlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir formu online veya fiziksel biçimde gönderdiğinizde;
• bizimle olan etkileşimlerinizle ilgili olarak herhangi bir anlaşma yaptığınızda veya başkaca belge veya bilgiler sağladığınızda yahut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda;
• bizimle telefon görüşmeleri (kaydedilebilir), mektuplar, faks, yüz yüze görüşmeler, sosyal medya platformları ve e-posta aracılığıyla etkileşim kurduğunuzda;
• elektronik hizmetlerimizi kullandığınızda veya Oyunlarımız veya Sitemiz aracılığıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda veya Hizmetlerimizi kullandığınızda. Buna, Oyunlarımızda veya Sitemizle etkileşim kurduğunuzda yerleştirebileceğimiz çerezler yoluyla, sınırlama olmaksızın, aşağıdakiler dahildir:
• Oyunlarımız veya Sitemiz aracılığıyla işlem gerçekleştirdiğinizde;
• bize geri bildirim sağlayıp veya şikayet gönderdiğinizde;
• bir yarışma, oyunlara veya oyuna özel etkinliklere kayıt yaptırdığınızda;
• oyun oynadığınız sırada; ve
• herhangi bir sebeple kişisel verilerinizi bize sunduğunuzda. 
 
Yukarıdaki örnekler tahdidi (sınırlı sayıda) olmayıp sadece hakkınızda kişisel verilerin toplanabileceği bazı yaygın örnekleri ortaya koymaktadır. 
 
 
3. GARENA NE TÜR KİŞİSEL VERİ TOPLAYACAKTIR?


3.1 Garena'nın toplayabileceği kişisel veriler, sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içerir:
• isim;
• e-posta adresi;
• doğum tarihi;
• fatura adresi;
• banka hesabı ve ödeme bilgileri;
• telefon numarası;
• cinsiyet;
• Hizmetlerimize erişmek için kullanılan cihaz (lar) tarafından gönderilen veya bu cihazlarla ilişkili bilgiler;
• Kullanıcının Hizmetlerimizi kullanmak için kaydolduğunda ve Hizmetleri kullandığında kullanıcıyla ilgili diğer bilgiler ve kullanıcının Hizmetlerimizi nasıl kullandığı ile ilgili bilgiler; ve
• kullanıcının etkileşim kurduğu içerikle ilgili toplu veriler.
 
3.2 Bize doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi göndermemeyi ve bu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya değişikliği bize bildirmeyi kabul edersiniz. Tarafınızdan sağlanan bilgileri doğrulamak için ayrıca belge isteme hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutmaktayız.
 
3.3 Sosyal medya hesabınızı ("Sosyal Medya Hesabı") kullanarak Hizmetlerimizin bir kullanıcısı olmak için kaydolur, hesabınızı Sosyal Medya Hesabınıza bağlar veya herhangi bir Garena sosyal medya özelliğini kullanırsanız, sizinle ilgili bilgilere erişebiliriz. Bu bilgiler, sizin Sosyal Medya Hesabınızın sağlayıcısına, bu sağlayıcının politikalarına uygun şekilde kendi isteğinizle sağlamış olduğunuz bilgiler olup, bu kişisel bilgileri daima ve işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak yönetecek ve kullanacağız. 
 
3.4 Yukarıda belirtilen bilgileri/kişisel verileri toplamamızı istemiyorsanız, Veri Koruma Görevlimize yazılı olarak bildirimde bulunarak istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Vazgeçme ile ilgili daha fazla bilgi, aşağıda yer alan "Bize sağlamış olduğunuz bilgilere dair onayı nasıl geri çeker, kaldırır, bunlara erişim talep edebilir veya bunları nasıl değiştirebilirsiniz?” başlıklı bölümde bulunabilir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi toplamamız, kullanmamız veya işlememiz için bize verdiğiniz rızayı geri çekmeniz veya rızadan vazgeçmeniz halinde, bu durumun Hizmetlere ilişkin kullanımınızı etkileyebileceğini unutmayın. Örneğin, konum bilgilerinin toplanmasının devre dışı bırakılması, konum tabanlı özelliklerin devre dışı bırakılmasına da sebep olacaktır.
 
 
4. DİĞER VERİLERİN TOPLANMASI


4.1 Çoğu web sitesinde ve mobil uygulamada olduğu gibi, cihazınız, Hizmetlerimizi kullandığınızda bir web sunucusu tarafından günlüğe kaydedilen sizinle ilgili verileri barındırabilecek bilgileri gönderir. Bu genellikle sınırlama olmaksızın, mobil cihazınızın İnternet Protokolü (IP) adresini, bilgisayar/mobil cihaz işletim sistemini ve tarayıcı tipini, mobil cihazın tipini, mobil cihazın özelliklerini, benzersiz cihaz tanımlayıcısını (UDID) veya mobil ekipman tanımlayıcısını (MEID), (varsa) yönlendiren bir web sitesinin adresi, web sitemizde ve mobil uygulamalarda ziyaret ettiğiniz sayfalar ve ziyaret zamanları ve sitenin, son ziyaretinizi hatırlamasına yardımcı olacak bazen de bir “çerez” (tarayıcı tercihleriniz kullanılarak devre dışı bırakılabilir) gibi unsurları içerir. Giriş yaptıysanız, bu bilgiler kişisel hesabınızla ilişkilendirilir. Bilgiler, ziyaretçilerimizin Oyunlarımızı ve Sitemizi nasıl kullandığını anlamamıza imkan sağlaması için anonim istatistiklere de dahil edilmiştir.
 
4.2 Mobil uygulamalarımız; GPS, Wi-Fi vb. teknolojileri kullanarak mobil cihazınızın konumu hakkında kesin bilgiler toplayabilir. Biz; talep ettiğiniz veya konumunuza göre ilgili içeriği sunmak veya mobil uygulamamız kapsamında hizmetlerin bir parçası olarak konumunuzu diğer Kullanıcılarla paylaşmanızı sağlayacak konum tabanlı hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bir veya daha fazla amaç doğrultusunda bu bilgileri toplarız, kullanırız, ifşa ederiz ve/veya işleriz. Çoğu mobil cihaz için, cihazınızın ayarları yoluyla bulunduğunuz konuma ilişkin bilgileri almamıza yönelik izninizi geri çekebilirsiniz. Mobil cihazınızın konum servislerini nasıl devre dışı bırakacağınızla ilgili sorularınız varsa, lütfen mobil cihaz servis sağlayıcınızla veya cihaz üreticinizle iletişime geçin.
 
 


5. ÇEREZLER


5.1 Zaman zaman bizim veya üçüncü tarafların Sitemizi, Oyunlarımızı ve sunduğumuz Hizmetleri iyileştirmemize veya yeni hizmetler ve özellikler sunmamıza yardımcı olacak bilgileri toplamaya veya paylaşmaya izin verme hususunda "çerezler (tanımlama bilgileri)" veya diğer özellikleri uygulayabiliriz. "Çerezler", bilgisayarınızı veya cihazınızı tanımamıza ve Hizmetlerin veya web sitesinin nasıl ve ne zaman kullanıldığını veya kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini bize söyleyecek ve Sitemiz ve Oyunlarımızdaki etkinliği izlememizi sağlayacak olan ve bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza aktardığımız tanımlayıcılardır. Çerez bilgilerini kişisel verilere bağlayabiliriz. Çerezler ayrıca, görüntülediğiniz satın alma sayfaları için seçmiş olduğunuz öğeleri veya oynamış olduğunuz oyunlarla ilgili bilgilere de bağlantı kurar. Bu bilgiler, örneğin alışveriş sepetinizi takip etmek için kullanılır. Çerezler ayrıca ilginize özel içerik sunmak ve Hizmetlerin kullanımını izlemek için de kullanılır.
 
5.2 Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, Sitemizin, Oyunlarımızın veya Hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.
 
 
6. BİZE SAĞLADIĞINIZ BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?


6.1 Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için toplayabilir, kullanabilir, ifşa edebilir ve/veya işleyebiliriz:
(a) bize yaptığınız başvurunuzu/işleminizi veya Hizmetler aracılığıyla üçüncü şahıslarla olan işlemlerinizi veya iletişimlerinizi dikkate almak ve/veya işlemek için;
(b) Hizmetlerimizi, Sitemizi ve Oyunlarımızı (tercihleriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımınızı ve/veya bunlara erişiminizi ve ayrıca bizimle olan ilişkinizi ve kullanıcı hesabınızı yönetmek, işletmek, sağlamak ve/veya idare etmek;
(c) bir işleme yanıt vermek, işlemek, bu işlemle ilgilenmek veya bunu tamamlamak ve/veya belirli ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerinizi yerine getirmek ve hizmet konuları ve olağan dışı hesap hareketleri konusunda sizi bilgilendirmek;
(d) Hizmet Şartlarımızı veya geçerli herhangi bir son kullanıcı lisans sözleşmesini uygulamak;
(e) kişisel güvenliği ve başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak;
(f) tanımlama ve/veya doğrulama maksadıyla;
(g) Hizmetlerimizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için zaman zaman gerekli olabilecek yazılım güncellemelerini ve/veya diğer güncellemeleri ve desteği sürdürmek ve yönetmek;
(h) müşteri hizmetleriyle ilgilenmek veya kolaylaştırmak, talimatlarınızı yerine getirmek, sizin tarafınızdan veya sizin adınıza verilen (veya verildiği iddia edilen) herhangi bir sorgulamayla ilgilenmek veya yanıtlamak;
(i) İdari bilgileri Hizmetlerimizle ilgili olarak iletmek dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın bizimle olan ilişkinizi veya Hizmetimizi yönetmek ve/veya idare etmek amaçları doğrultusunda, sesli arama, sms mesajı ve/veya faks mesajı, e-posta ve/veya posta mail adresi veya başkaca bir unsur vasıtasıyla sizinle irtibat kurmak veya iletişim kurmak. Tarafımızdan yapılan bu tür bir iletişimin, yazışmaların, belgelerin veya bildirimlerin size posta yoluyla gönderilebileceğini, bu iletişimin sizinle ilgili belirli kişisel verilerin ifşasını içerebileceğini ve aynı zamanda zarfların/posta paketlerinin dış kapağında tesliminin gerçekleştirilmesini aşağıdaki maksatlarla kabul edersiniz;
(j) başka bir kullanıcı size özel bir mesaj gönderdiğinde veya Oyunlarda veya Sitede sizinle ilgili bir yorum yaptığında sizi bilgilendirmek de dahil olmak üzere, diğer kullanıcıların sizinle etkileşime girmesine veya bağlantı kurmasına izin vermek; (k) araştırma, analiz ve geliştirme faaliyetleri yürütmek (veri analitiği, anketler, ürün ve hizmet geliştirme ve/veya profil oluşturma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek, Hizmetlerimizi veya ürünlerimizi iyileştirmek ve/veya müşteri deneyiminizi geliştirmek; (l) diğer şeylerin yanı sıra, hedef kitlenizin boyutunu ve bileşimini doğrulamak ve Garena'nın Hizmetleriyle ilgili deneyimlerini anlamak için reklam ve diğer denetim ve anketlere imkan sağlamak; (m) pazarlama amacıyla ve bu bağlamda, şu anda mevcut olsun veya gelecekte yaratılacak olsun, Garena’nın (ve/veya bağlı kuruluşları veya ilgili kurumlarının) satabileceği, pazarlıyor olabileceği veya tanıtımını yapıyor olabileceği (Garena'nın işbirliği yapabileceği üçüncü tarafların ürünleri ve/veya hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ürünler ve/veya hizmetlere ilişkin çeşitli iletişim modları pazarlama ve tanıtım bilgilerini size göndermek. Elektronik pazarlama materyali içindeki abonelikten çıkma işlevini kullanarak istediğiniz zaman pazarlama bilgileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bizden ve ilgili şirketlerimizden haber bültenleri göndermek amacıyla iletişim bilgilerinizi aşağıda maksatlarla kullanabiliriz; (n) hukuki süreçlere cevap vermek veya herhangi bir yürürlükteki yasa, herhangi bir yargı bölgesindeki resmi veya düzenleyici gereksinimlere gerektiğinde uymak; bunun kapsamına, Garena veya ilgili şirketleri veya bağlı kuruluşları üzerinde bağlayıcı olan herhangi bir yasanın gereksinimleri uyarınca ifşada bulunmanın şartlarını karşılamak dahil olup, bununla sınırlı değildir;
(o) iç ve yasal raporlama ve/veya kayıt tutma gerekliliklerine ilişkin istatistik üretmek ve araştırma yapmak;
(p) yasal veya düzenleyici yükümlülükler veya yasalarca gerekli kılınabilecek veya tarafımızca uygulamaya konulmuş olabilecek risk yönetimi prosedürlerimize uygun olarak durum tespiti veya diğer tarama faaliyetlerini (arka plan kontrolleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmek;
(q) Hizmetlerimizi veya Garena'nın işini denetlemek;
(r) Hizmetlerimizi kullanımınızla veya bizimle olan ilişkinizden kaynaklanan diğer herhangi bir konuyla ilgili olsun, Hizmet Şartlarımızın fiili veya şüpheli ihlallerini, dolandırıcılığı, yasadışı faaliyet, ihmal veya suistimali önlemek veya araştırmak; (s) yargı alanınız içinde veya dışında kişisel verilerinizin depolanması, barındırılması, yedeklenmesi (felaketten kurtarma amacıyla veya başka şekilde);
(t) bir ticari varlık işlemi veya potansiyel bir ticari varlık işlemi ile ilgilenmek ve/veya kolaylaştırmak; bu durumlarda, böyle bir işlem bir katılımcı olarak Garena’yı veya bir katılımcı olarak Garena’nın sadece ilgili bir şirketi veya bağlı kuruluşunu yahut katılımcı(lar) olarak Garena’yı ve/veya Garena’nın ilgili şirketler veya bağlı kuruluşlarından herhangi birisi veya daha fazlasını içermekte olup, böyle bir işlemde katılımcı olan üçüncü taraf kuruluşlar bulunabilir. Bir "ticari varlık işlemi"; bir kuruluşun veya bir kuruluşun bir kısmının veya bir kuruluşun işi veya varlığının herhangi bir kısmının satın alınması, satılması, kiralanması, birleşmesi, bütünleşmesi veya başka herhangi bir edinimi, elden çıkarılması veya finansmanı anlamına gelir; ve/veya
(u) onayınızın alındığı sırada size bildirdiğimiz diğer amaçlarla.
(toplu olarak, "Amaçlar” olarak anılacaktır).
 
6.2 Yasanın gerektirmesi halinde veya Garena üzerinde yargısal yetkisi bulunan bir mahkeme kararı veya herhangi bir resmi veya düzenleyici makam emri uyarınca Hesap bilgilerinize ve İçeriğine Garena tarafından erişilebileceğini, bunların muhafaza ve ifşa edilebileceğini ikrar eder, buna rıza gösterir ve kabul edersiniz. Bu durum, aşağıdaki sebeplerle makul bir şekilde söz konusu erişim, muhafaza veya ifşanın gerekli olduğuna samimi olarak inanıldığı aşağıdaki durumlarda da söz konusudur: (a) yasal sürece uymak; (b) Garena üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir resmi veya düzenleyici makamın talebine uymak, (c) Garena Hizmet Koşullarını veya işbu Gizlilik Politikası’nı uygulamak; (d) Garena'ya karşı iddia edilen herhangi bir tehdit veya fiili iddialara veya herhangi bir İçeriğin üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiği yönündeki diğer iddialara yanıt vermek; (e) müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek; veya (f) Garena'nın, kullanıcılarının ve/veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak.

6.3 Kişisel verilerinizi toplayacağımız/toplayabileceğimiz, kullanacağımız/kullanabileceğimiz, ifşa edeceğimiz/edebileceğimiz veya işleyeceğimiz/işleyebileceğimiz amaçlar, halihazırdaki mevcut koşullara bağlı olduğundan, böyle bir amaç yukarıda belirtilmemiş olabilir. Bununla birlikte, geçerli verilerin sizin rızanız olmadan işlenmesine Gizlilik Yasaları tarafından izin verilmediği sürece, rızanızı alırken bu tür diğer amaçlar hakkında sizi bilgilendireceğiz.
 
 
7. GARENA MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ NASIL KORUR VE SAKLAR?


7.1 Çeşitli güvenlik önlemleri uyguluyor ve sistemlerimizdeki kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Kullanıcı kişisel verileri, güvenli ağların arkasında bulunur ve yalnızca bu tür sistemlere özel erişim haklarına sahip sınırlı sayıda çalışan tarafından bu verilere erişilebilir. Bununla birlikte, kaçınılmaz olarak mutlak güvenlik garantisi olamaz. 

7.2 Kişisel verileri Gizlilik Yasalarına ve/veya diğer geçerli yasalara uygun olarak saklayacağız. Yani, (i) kişisel verilerin toplanmasının, artık bu kişisel verilerin tutulmasına hizmet etmediğini; (ii) herhangi bir yasal veya ticari amaçla saklamanın artık gerekli olmadığını; ve (iii) başka hiçbir meşru menfaatin ayrıca bu kişisel verilerin saklanmasını garanti etmediğini, makul bir şekilde tespit ettiğimizde, kişisel verilerinizi imha edeceğiz veya anonim hale getireceğiz. Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmanız halinde veya Siteyi, Oyunları ve/veya Hizmetleri kullanma izninizden vazgeçer veya bu izni geri alırsanız, işbu Gizlilik Politikası’na ve Gizlilik Yasaları kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak kişisel verilerinizi depolamaya, kullanmaya ve/veya ifşa etmeye devam edebiliriz. Yürürlükteki yasalara tabi olarak, kişisel verilerinizi size önceden bildirimde bulunmaksızın güvenli bir şekilde imha edebiliriz.
 
 
8. GARENA ZİYARETÇİLERİNDEN TOPLADIĞI BİLGİLERİ DIŞ TARAFLARA İFŞA EDER Mİ?


8.1 İşimizi yürütürken, yukarıda belirtilen Amaçlardan biri veya daha fazlası için, Singapur’da yerleşik olsun veya olmasın, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, acentelerimize ve/veya bağlı kuruluşlarımıza veya ilgili şirketlerimizi ve/veya diğer üçüncü taraflara, kişisel verilerinizi ifşa edeceğiz/edebiliriz. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, acenteleri ve/veya bağlı kuruluşları veya ilgili şirketler ve/veya diğer üçüncü taraflar, yukarıda belirtilen Amaçlardan birisi veya daha fazlası için, bizim adımıza veya başka bir şekilde, kişisel verilerinizi işliyor olacaktır. Bu üçüncü taraflar, sınırlama olmaksızın şunları içerir:
• iştiraklerimiz, bağlı kuruluşlarımız ve ilgili şirketlerimiz;
• yukarıda belirtilen Amaçlardan biri veya daha fazlası için Platformumuzun diğer kullanıcıları;
• işimizi desteklemek için kullandığımız yükleniciler, acenteler, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü şahıslar. Bunlar; toplu mail gönderen şirketler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi teknolojisi şirketleri ve veri merkezleri gibi bize idari veya diğer hizmetleri sağlayanları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir;
• Süreklilik (İşletmenin Sürekliliği Varsayımı) olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir işlemin parçası olarak olsun, Garena’nın varlıklarının bir kısmı veya hepsinin birleştirilmesi, elden çıkarılması, yeniden yapılandırılması, yeniden örgütlenmesi, feshedilmesi veya diğer şekilde satışı veya transferi durumundaki bir alıcı veya diğer halef, bu durumda; Garena tarafından kullanıcılarımız hakkında tutulan kişisel veriler, transfer edilen varlıklar arasındadır; veya Garena veya herhangi bir bağlı kuruluşu veya ilgili şirketlerinden herhangi birisinin dahil olduğu bir ticari varlık işlemindeki bir karşı taraf; ve
• Amaçlardan birisi veya daha fazlası için kendisine ifşada bulunduğumuz üçüncü taraflar, bu üçüncü taraflar da kişisel verilerinizi Amaçlardan birisi veya daha fazlası için topluyor ve işliyor olacaktır.
 
8.2 Bu, diğerleri arasında, oyun geçmişinizi ve/veya hangi oyunların hangi IP adresleri tarafından görüntülendiğini gösteren kayıtları ifşa etmeyi gerektirebilir. Ayrıca, kullanıcılarımız ve Hizmetleri kullanımları hakkındaki istatistiksel ve demografik bilgileri reklam ve programlama tedarikçileriyle paylaşacağız. 
 
8.3 Ek olarak, kullanıcı etkinliği beslemelerinizi, diğer kullanıcılar tarafından abone olunabilecek, oyununuzla ilgili bilgileri, oyunların kurulumunu, diğer kullanıcılarla bağlantıları ve hesap etkinliğinizle ilgili diğer bilgileri içerebilen RSS beslemeleri olarak dışa aktarmayı seçebilirsiniz. Bu, Site veya Oyunlarda bir besleme olarak yayınlanır.
 
8.4 Şüpheye mahal vermemek için, Gizlilik Yasaları veya diğer yürürlükteki yasaların bizim gibi bir kuruluşun sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizi toplamasına, kullanmasına veya ifşa etmesine izin vermesi durumunda, yasaların verdiği bu izin geçerli olmaya devam edecektir.
 
8.5 Üçüncü şahıslar, siteye aktarılan veya sitede yer alan kişisel verilere yasadışı bir şekilde müdahale edebilir veya bunlara erişebilir, teknolojiler hatalı çalışabilir veya beklendiği gibi çalışmayabilir veya birisi bizim hatamız olmadan bilgilere erişebilir, kötüye kullanabilir veya bunları suistimal edebilir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi Gizlilik Yasalarının gerektirdiği şekilde korumak için makul güvenlik düzenlemelerini devreye sokacağız. Bununla birlikte, bizim hatamız olmaksızın kötü niyetli ve karmaşık korsanlıktan (hackleme) kaynaklanan yetkisiz ifşalar gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kaçınılmaz olarak mutlak güvenlik garantisi olamaz.
 
 
9. ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİLGİLER


9.1 Hizmetler, 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 13 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel veri veya kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri bilerek toplamayız veya saklamayız ve Sitemizin, Oyunlarımızın veya 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik diğer Hizmetlerimizin herhangi bir parçası da değildir. Bir ebeveyn veya yasal vasi olarak, lütfen sizin sorumluluğunuzdaki bu yaş altındaki çocukların, kişisel verilerini Garena'ya göndermesine izin vermeyin. Bakımınız altında bulunan 13 yaşın altındaki bir çocuğun kişisel verilerinin Garena'ya ifşa edilmesi durumunda, çocuğun kişisel verilerinin işlenmesine izin verir ve söz konusu çocuk adına bu Gizlilik Politikası’na bağlı kalmayı ikrar ve kabul edersiniz. Münhasıran bu yaştaki çocuklar tarafından kullanılan tüm hesapları kapatacağız ve 13 yaşın altındaki herhangi bir çocuk tarafından ebeveyn izni olmadan gönderildiğine inandığımız kişisel verileri kaldıracağız ve/veya sileceğiz.
 
 
10. ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA TOPLANAN BİLGİLER

10.1 Sitemiz ve Oyunlarımız; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, Hizmetlerimizin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını analiz etme hususunda web sitesine yardımcı olmak için cihazınıza yerleştirilen metin dosyalarından ibaret çerezleri kullanır. Çerez (tanımlama bilgisi) tarafından Hizmetleri veya cihazı kullanmanız ile ilgili oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara iletilecek ve burada saklanacaktır. Google, bu bilgileri Hizmetlerimizi kullanımınız hakkında değerlendirmede bulunmak, web sitesi operatörlerine yönelik web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu üçüncü tarafların Google adına bilgileri işlediği durumlarda, bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan herhangi bir diğer veri ile ilişkilendirmeyecektir. 
 
10.2 Biz ve üçüncü taraflar, zaman zaman Hizmetlerde veya Hizmetler yoluyla kullanımınız için yazılım uygulamalarını, indirmeniz için kullanımınıza sunabiliriz. Bu uygulamalar; adınız, Kullanıcı Kimliğiniz, cihazınızın IP Adresi gibi tanımlanabilir bilgilerinizi veya herhangi bir oturum sırasında hangi oyunu oynadığınız gibi diğer bilgilerin yanı sıra, daha önceden yüklemiş olduğunuz veya üçüncü taraf yazılım uygulaması veya web sitesi tarafınızdan sizin için yüklenmiş olan herhangi bir çerezi üçüncü bir tarafın görüntülenmesine ayrı ayrı erişim ve izin verebilir. Ek olarak, bu uygulamalar sizden doğrudan üçüncü şahıslara ek bilgi vermenizi isteyebilir. Bu uygulamalar aracılığıyla sağlanan üçüncü taraf ürünler veya hizmetler, Garena'ya ait olmayıp Garena tarafından kontrol edilmemektedir. Bu tür üçüncü taraflarca web sitelerinde veya başka şekillerde yayınlanan şartları ve diğer politikaları okumanız tavsiye edilir. 
 
 
11. GÜVENLİK VE ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ


11.1 ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞUNUZ KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEYİZ. Elimizde bulunan veya kontrolümüz altındaki kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri uygularız. Kişisel verileriniz, güvenli ağların arkasında bulunur ve yalnızca bu tür sistemlere özel erişim haklarına sahip ve bu kişisel verilerin gizliliğini sağlaması gereken sınırlı sayıda kişi tarafından bu verilere erişilebilir. Sipariş verdiğinizde veya kişisel verilerinize eriştiğinizde, güvenli bir sunucu kullanmanızı öneririz. Sağladığınız tüm kişisel veriler veya hassas bilgiler, yalnızca yukarıda belirtildiği gibi erişilebilmesi için veri tabanlarımızda şifrelenir.
 
11.2 Size daha fazla değer sağlamak amacıyla, Site veya Oyunlara bağlanmak ve içinde çerçeve oluşturmak için çeşitli üçüncü taraf web sitelerini seçebiliriz. Ziyaretçilerimize e-ticaret ve diğer hizmetler ve özellikler sunmak için birlikte markalama ve diğer ilişkilere de katılabiliriz. Bu bağlantılı sitelerin ayrı ve bağımsız gizlilik politikalarının yanı sıra güvenlik düzenlemeleri de bulunmaktadır. Üçüncü taraf bizimle bağlantılı olsa bile, bu bağlantılı siteler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Zira bu sitelerin her birisinin bizden bağımsız olarak ayrı gizlilik ve veri toplama uygulamaları bulunmaktadır. Birlikte marka ortaklarımız veya üçüncü taraf web siteleri tarafından toplanan veriler (Sitemizde veya Oyunlarımızda veya bunlar aracılığıyla sunulsa bile) tarafımızdan alınmayabilir. 
 
11.3 Bu nedenle, bu tür bağlantılı sitelerin içeriği, güvenlik düzenlemeleri (veya eksiklikleri) ve faaliyetlerine ilişkin hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bu bağlantılı siteler yalnızca size kolaylık sağlamak içindir ve bu nedenle bunlara erişmenin riski size aittir. Bununla birlikte, Sitemizin ve Oyunlarımızın ve her birine yerleştirilen bağlantıların bütünlüğünü korumaya çalıştığımız için bu bağlantılı siteler hakkındaki geri bildirimleri (belirli bir bağlantının çalışmaması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) memnuniyetle karşılıyoruz.
 
 
12. GARENA BİLGİLERİNİZİ YURTDIŞINA AKTARACAK MI? 


12.1 Kişisel verileriniz ve/veya bilgileriniz ülkeniz dışına aktarılabilir, burada depolanabilir veya işlenebilir. Çoğu durumda kişisel verileriniz, sunucularımızın bulunduğu ve merkezi veri tabanımızın işletildiği Singapur'da işlenecektir. . Hindistan'da bulunan bir kullanıcı iseniz, kişisel verileriniz Hindistan veya Singapur'daki sunucularımızda işlenecek ve saklanacaktır. Garena, bilgilerinizi yalnızca Gizlilik Yasalarına uygun olarak yurt dışına aktaracaktır.  Kişisel verilerin ve/veya AB'de bulunan kullanıcılarla ilgili bilgilerin AB dışına aktarılmasına ilişkin daha fazla bilgi "Yalnızca AB Kullanıcılarına Yönelik Ek Hükümler" başlıklı bölümde bulunabilir.
 
 
13. BİZE SAĞLADIĞINIZ BİLGİLERİ NASIL GERİ ÇEKEBİLİR, BUNLARA NASIL ERİŞİM TALEP EDEBİLİR VEYA BİLGİLERİ NASIL DÜZELTEBİLİRSİNİZ?

Rızanın Geri Çekilmesi

13.1 Kişisel verilerinizin elimizde veya kontrolümüz altında toplanması, kullanılması ve/veya ifşa edilmesine yönelik verdiğiniz rızayı, dpo.sg@garena.com adresinden Kişisel Veri Koruma Görevlimize bir e-posta göndererek geri çekebilirsiniz. Biz, bu tür talepleri işbu Gizlilik Politikası ve Gizlilik Yasaları ve diğer yürürlükteki yasalar kapsamında bulunan yükümlülüklerimize uygun olarak işleme koyacağız. 
 
13.2 Bununla birlikte, rızanızı geri çekmeniz, Hizmetleri size sağlamaya devam edemeyeceğimiz anlamına gelebilir ve mevcut ilişkinizi ve/veya bizimle olan sözleşmenizi sonlandırmamız gerekebilir.
 
Kişisel Verilere Erişim İsteme veya Kişisel Verilerin Düzeltilmesi

13.3 Bizde bir hesabınız varsa, Site veya Oyunlar'daki Hesap Ayarları sayfası veya sekmesi aracılığıyla şu anda elimizde olan veya kontrolümüzde bulunan kişisel verilerinize kişisel olarak erişebilir ve/veya bunları düzeltebilirsiniz. Bizde bir hesabınız yoksa, bize yazılı bir talepte bulunarak şu anda elimizde veya kontrolümüzde bulunan kişisel verilerinize erişim ve/veya düzeltme talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizi işleme alabilmek için kimliğinizi ve ayrıca talebinizin mahiyetini tespit etmek için sizden gelecek yeterli bilgiye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle, lütfen dpo.sg@garena.com adresinden Kişisel Verileri Koruma Görevlimize bir e-posta göndererek yazılı talebinizi sunun. 
 
13.4 Kişisel verilerinize erişim taleplerinizin işleme alınması ve işlenmesi için sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Bu şekilde ücret almayı seçersek, sizden isteyeceğimiz ücretin tahmini miktarını yazılı bir şekilde size sağlayacağız. Ücreti ödemeyi kabul etmediğiniz sürece, erişim talebinize yanıt vermemiz veya bu talebi işleme almamız gerekmediğini lütfen unutmayın.
 
13.5 Kişisel verilerinizi, gerekli ve/veya bir kuruluşa belirtilen durumlarda kişisel verileri düzeltmeyi reddetme hakkı veren Gizlilik Yasalarında belirtilen hükümlere uygun olarak düzeltmeyi reddetme hakkını saklı tutarız. 
 
 
14. YALNIZCA AB KULLANICILARINA YÖNELİK EK HÜKÜMLER


14.1 Bu Bölümdeki hükümler, yalnızca Avrupa Birliği'nde ("AB") bulunan bir kullanıcı iseniz uygulanır.  Bu hükümler, bu Gizlilik Politikası’nın bu hükümleri dışındaki diğer çelişkili hükümlerine göre önceliklidir.  
 
14.2 Taşınabilirlik
Daha önce bize sağladığınız ve sizin rızanıza istinaden yapılandırılmış, yaygın şekilde kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta işlemiş olduğumuz Kişisel Verileri bizden alma ve bu Kişisel Verilerin diğer bir tarafa aktarılmasını bizden talep etme hakkına sahipsiniz.  Kişisel Verileri başka bir tarafa aktarmamızı bizden isterseniz, lütfen bu taraf hakkında ayrıntılı bilgi verin ve bunu yalnızca teknik olarak mümkün olduğunda yapabileceğimizi unutmayın. Bu üçüncü tarafça alındıktan sonra, Kişisel Verilerin güvenliğinden veya işlenmesinden sorumlu değiliz. Ayrıca, başkalarının haklarına müdahale etme sonucunu doğuracaksa (örneğin, hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri sağlamanın başka bir kişi hakkındaki bilgileri açığa çıkarması durumunda) size belirli Kişisel Verileri de sağlayamayabiliriz. 
 
14.3 Silme
Aşağıdaki durumlarda, hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri silmemizi talep edebilirsiniz:
(a) hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri tutmamızın artık gerekli olmadığına inanıyorsanız;
(b) hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri sizin rızanıza istinaden işlerken ve rızanızı geri çekersiniz ve Kişisel Verileri işleyebileceğimiz başka bir gerekçe bulunmazsa;
(c) hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri meşru menfaatimiz temelinde işlerken bu tür işlemlere siz itiraz ederseniz.  Bu Kişisel Verileri işlememiz ve saklamamıza yönelik üstün (öncelikli) bir menfaat olup olmadığını değerlendirebilmemiz için lütfen gerekçenize ilişkin ayrıntıları bize sağlayın;
(d) size promosyonlar, özel teklifler, pazarlama ve şanslı çekilişler göndermek için artık hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri kullanmamızı istemiyorsanız; veya
(e) hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin tarafımızdan yasadışı bir şekilde işlendiğine inanıyorsanız.
 
Silme hususunda geçerli bir dayanağınız olup olmadığını tespit etmemize yardımcı olmak için, talebinizin gerekçeleri hakkında lütfen mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın. Bununla birlikte, yasalara göre geçerli gerekçeler söz konusu ise (örneğin, yasal hak taleplerinin savunulması veya ifade özgürlüğü için) Kişisel Verileri saklayabiliriz, ancak eğer böyle bir durum söz konusu olursa, sizi bilgilendireceğiz.  Kişisel Veriler silindikten sonra, tercihlerinizi bilmediğimiz için size aynı düzeyde hizmet sağlayamayabileceğimizi lütfen unutmayın.
 
14.4 Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel Verilerinizi, size hizmet veya ürün sağlamak için gerekli olduğu veya vergi ve muhasebe kanunları gibi yürürlükteki kanunların gerektirdiği veya izin verdiği sürece saklarız. Kişisel Verilerinizin silinmesine yönelik bir talepte bulunursanız 3 ve talebinize ilişkin geçerli bir dayanak olduğunu tespit edersek, talebinizden sonraki 30 gün içinde Kişisel Verileri silmeye çalışacak veya daha uzun sürecekse konu hakkında sizi bilgilendireceğiz.
 
14.5 Profil Oluşturma ve Hedeflenen Pazarlamaya İtiraz
Size promosyonlar, özel teklifler ve bu amaçlar doğrultusunda profillerin oluşturulduğu durumlar da dahil olmak üzere pazarlama mesajları göndermek amacıyla hakkınızdaki Kişisel Verilerin tarafımızdan işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız bulunmaktadır ve bu amaç doğrultusunda Kişisel Verileri işlemeyi durduracağız. İtiraz hususunda geçerli bir dayanağınız olup olmadığını tespit etmemize yardımcı olmak için, talebinizin gerekçeleri hakkında lütfen mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın. Bununla birlikte, yasalara göre geçerli gerekçeler söz konusu ise, Kişisel Verileri saklayabiliriz.
 
14.6 İşlemenin Yalnızca Depolamayla Sınırlandırılması
Sizin hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin işlenmesini kısıtlamamızı yalnızca aşağıdaki durumlarda depolama amacıyla talep etme hakkınız bulunmaktadır:   
(a) Kişisel Verilerin doğru olup olmadığını doğrulamamız için geçen süre boyunca Kişisel Verilerin doğru olmadığına inanıyorsanız;
(b) Biz, Kişisel Verileri silmek istiyorken, bunun yerine siz, bizden sadece saklamamızı istiyorsanız;
(c) Biz, artık amaçlarımız için gerekli olmadığından Kişisel Verileri silmek isterken, siz yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla saklanmasını istiyorsanız; veya
(d) meşru menfaatimiz temelinde hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri işlememize itiraz etmişseniz ve Kişisel Verileri işleme ve saklama hususunda bizim üstün (öncelikli) menfaatimiz olup olmadığını tespit ederken, Kişisel Verileri işlememizin durmasını istiyorsanız.
 
14.7  Kişisel Verilerin AB Dışına Aktarılması Kişisel Verileriniz AB dışına aktarılabilir.  Kişisel Verilerinizi alan kişilerin gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmasını sağlamak için uygun adımları atıyoruz ve bu tür transferlerin alıcısı olan kişilerin, sizin Kişisel Verilerinizi yürürlükteki tüm kişisel verileri koruma kanunlarına uygun olarak koruması ve işlemesini sağlamak için uygun sözleşmeye bağlı maddeleri gibi önlemleri uyguluyoruz.
 
 
15. SORULARINIZ, ENDİŞELERİNİZ VEYA ŞİKAYETLERİNİZ Mİ VAR? BİZE ULAŞIN

15.1 Gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa, lütfen dpo.sg@garena.com adresinden bizimle iletişime geçin.