ปรมาจารย์ ทิก

สกิลคู่หู

Nimble Ninja

ลดเวลาเอฟเฟ็คสกิลมาร์คเป้าหมายของศัตรู

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด