มูนี่

สกิลคู่หู

พารานอมอล ชีลด์

ลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะการกระทำ (เช่น ใช้พยาบาล, ซ่อมแซม และอื่นๆ)

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด