ร็อคคูน

สกิลคู่หู

ไทม์ ฮัลเตอร์

ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลแอคทีฟให้แก่ผู้เล่น

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด