ฟัลโก้

สกิลคู่หู

เหยี่ยวเหิน

ร่อนต่อไปหลังจากกระโดดร่ม ความเร็วในการพุ่งตัวที่เร็วขึ้นหลังจากเปิดร่มชูชีพ (ใช้กับทั้งทีม)

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด