นากน้อย

สกิลคู่หู

น่ารักเกินเยียวยา

เมื่อใช้ปืนฮีลหรือกล่องพยาบาล จะได้รับ EP เพิ่มเติม

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด