โรโบ

สกิลคู่หู

แข็งทนทาน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ไอซ์วอลล์

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด