ชิบะ

สกิลคู่หู

ดมกลิ่น

ชิบะจะพบเห็ดรอบๆ และทำเครื่องหมายบนแผนที่

เลือกคู่หู

คู่หูทั้งหมด