Vịt Vàng

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Siêu tốc

Di chuyển nhanh hơn khi đi như Vịt Vàng

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ