Dreki

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Long thần xuyên thấu

Đối thủ đang hồi phục sau bức tường sẽ bị lộ diện

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ