Báo bóng đêm

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Tập tạ

Mỗi khi Báo đen tập tạ sẽ giúp tăng thêm ô chứa đồ trong Balo

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ