CÁC NHÂN VẬT ĐÃ THỨC TỈNH
 • Hayato Hoả quyền

  Đôi khi, người chiến thắng là người hy sinh nhiều nhất.

  ĐI TỚI
 • Moco công nghệ

  Đây là trận chiến mà chúng ta phải thắng.

  ĐI TỚI
 • Kelly Tia chớp

  Đừng có khinh thường tôi!

  ĐI TỚI
 • Andrew Nhiệt huyết

  Cơn thịnh nộ là một vũ khí đáng sợ.

  ĐI TỚI
CÁC NHÂN VẬT