Một thành phố tương lai kết hợp các vùng chiến đấu công nghệ cao và những tàn tích lầy lội