Shani

Giới tính: female
Tuổi: 30
Sinh nhật: Jun 15th

Shani là một kỹ sư tự lập. Cha mẹ cô đã thiệt mạng trong một vụ nổ tòa nhà khi cô 18 tuổi và cô mất tất cả những gì mình có.
Cô lang thang trong vài năm làm những công việc lặt vặt để kiếm sống, khi một người chủ bãi phế liệu nhận cô vào và cho cô một nơi để gọi là nhà.
Ở đó, cô có thể làm ra những sản phẩm nhỏ bằng cả trái tim của mình.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Giáp vĩnh cửu

Phục hồi độ bền của giáp sau mỗi mạng giết được. Giáp sẽ được nâng cấp khi độ bền vượt quá 100%. Giáp có thể được nâng cấp tới cấp 3.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Shani ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 10% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 12% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 15% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3. Tặng kèm thẻ gọi thính.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 19% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 24% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Mỗi khi giết địch, áo giáp của bạn sẽ hồi phục 30% độ bền. Vượt quá độ bền thì giáp sẽ được nâng cấp, có thể nâng lên cấp 3. Tặng kèm nền Shani.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT