Alok

Giới tính: male
Tuổi: 28
Sinh nhật: Aug 26th

Sử dụng sức mạnh của âm nhạc, Alok rời Brazil và đi khắp thế giới.
Tên của anh ấy có nghĩa là "ánh sáng".
Anh ấy đã ký hợp đồng và một buổi hòa nhạc kín sẽ diễn ra trên đảo chiến trường của Free Fire cho một số khách VIP!

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Giai điệu sinh mệnh

Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển và hồi HP. Hiệu ứng không cộng dồn.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Alok ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 10% và hồi 5 máu/giây trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 70s

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 11% và hồi 6 HP/giây trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 66s

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 12% và hồi 5 HP/giây trong 7 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 62s. Tặng kèm thẻ gọi thính.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 13% và hồi 5 HP/giây trong 8 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 58s

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 14% và hồi 5 HP/giây trong 9 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 54s

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tạo hào quang 5m làm tăng tốc độ di chuyển thêm 15% và hồi 5 HP/giây trong 10 giây. Hiệu ứng không cộng dồn. Hồi chiêu: 50s. Tặng kèm nền Alok

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT