Nikita

Giới tính: female
Tuổi: 22
Sinh nhật: Nov 11th

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô ấy là bảo vệ Caroline, con gái của Phó chủ tịch Horizon. Tốt nghiệp với tư cách là thiện xạ hàng đầu từ trường quân sự, Nikita chắc chắn có tham vọng lớn hơn là hộ tống một cô gái tuổi teen, nhưng có vẻ như cô ấy hài lòng với tình hình hiện tại. Người ta phải tự hỏi liệu cô ấy có những mục tiêu riêng của mình, những mục tiêu xung đột với lợi ích của Horizon.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Chuyên gia vũ khí

Tăng tốc độ thay đạn. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm sát thương

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Nikita ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tốc độ thay đạn tăng 14%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 10% sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tốc độ thay đạn tăng 16%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 12% sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tốc độ thay đạn tăng 18%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 14% sát thương. Tặng kèm Bộ Vệ sĩ của Nikita

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tốc độ thay đạn tăng 20%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 15% sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tốc độ thay đạn tăng 22%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 18% sát thương.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tốc độ thay đạn tăng 24%. 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 20% sát thương. Tặng kèm Thành tựu của Nikita

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT