Paloma

Giới tính: female
Tuổi: 28
Sinh nhật: Aug 04th

Tất cả những ai biết đến Paloma, theo cách này hay cách khác đều kính trọng cô ấy. Một bông hoa dại nở trong một khu ổ chuột nghèo nàn. Điều này đôi khi xuất phát từ sự tự tin không thể lay chuyển của cô ấy, khiến mọi người bị thu hút khi cô ấy nói về sự an toàn và tầm nhìn trong tương lai. Điều duy nhất có thể làm cô sao lãng khỏi tầm nhìn của chính mình về tương lai là tình yêu của đời cô, Antonio.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Trùm vũ khí

Có thể mang theo mọi loại đạn (trừ đạn 40mm) mà không làm nặng túi.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Paloma ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  45 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  60 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  75 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo. Tặng kèm Bà trùm vũ khí (Áo).

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  90 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  105 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  120 Đạn Súng trường không chiếm dung tích của Balo. Tặng kèm nền Paloma.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT