Thức tỉnh

Hayato Hoả quyền

Giới tính: male
Tuổi: 20
Sinh nhật: Mar 21st

Hayato phải gánh vác rất nhiều áp lực với tư cách là người thừa kế tập đoàn Yagami. Toàn bộ cuộc sống của anh ấy chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất là mang lại danh dự và vinh quang cho gia tộc. Khi mà tập đoàn Yagami bị Horizon chiếm đoạt, anh ấy không hề ngần ngại chiến đấu để bảo vệ danh dự cho nhà Yagami.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Khiên dao

Giảm sát thương nhận vào từ phía trước khi máu thấp

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Hayato Hoả quyền ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 1%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 1.5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 2%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 2.5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 3%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Cứ 10% máu tối đa mất, giảm sát thương phía trước mặt 3.5%

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT