Thức tỉnh

Kelly

Giới tính: female
Tuổi: 17
Sinh nhật: Apr 01st

Kelly là một vận động viên điền kinh.
Cô ấy còn được biết đến với tên Shimada Kiriko.
Cô ấy rất thích chạy và thường xuyên tập luyện trên sân tập chạy.
Ý nghĩ luôn chạy về phía trước đã được in sâu trong tâm trí và cơ thể của cô ấy. Không kể những khó khăn gì đứng phía trước, cô ấy sẽ luôn chạy về phía trước.
Đừng bao giờ dùng lại! KIRIKO!

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Vận động viên điền kinh

Tăng tốc chạy.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Kelly ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 1%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 2%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 3%. Tặng kèm Bộ Vận động viên

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 4%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 5%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tốc độ chạy khi chạy nhanh tăng 6%. Tặng kèm Thành tựu của Kelly

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT