Chrono

Giới tính: male
Tuổi: 35
Sinh nhật: Feb 05th

Chrono đến từ một vũ trụ song song, nơi có trình độ khoa học và công nghệ cao hơn so với thế giới hiện tại của chúng ta trên Trái đất.

Anh ấy đã có một tuổi thơ bình thường trong vũ trụ ban đầu của mình. Cha mẹ anh là những luật sư nổi tiếng, những người đã chiến đấu chống lại đói nghèo và giúp đưa những người vô gia cư nghèo khó vươn lên trong xã hội. Vì vậy, anh ấy luôn có nhận thức về nhóm người dễ bị tổn thương từ khi còn rất nhỏ và khi lớn lên, anh ấy thường xuyên tìm cách giúp đỡ họ.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hào Quang Hộ Mệnh

Tạo ra một trường lực cản sát thương, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Khi kích hoạt kỹ năng, đồng đội ở trong trường lực cũng nhận được thêm tốc chạy.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Chrono ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 5%. Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây. Hồi chiêu 250 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 6%. Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây. Hồi chiêu 242 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 7%. Hiệu ứng tồn tại trong 4 giây. Hồi chiêu 235 giây. Tặng kèm thẻ gọi thính khi nâng cấp lên level 3.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 8%. Hiệu ứng tồn tại trong 4 giây. Hồi chiêu 229 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 9%. Hiệu ứng tồn tại trong 5 giây. Hồi chiêu 224 giây.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Tạo ra trường lực cản 600 sát thương từ kẻ địch, không thể tấn công về phía kẻ thù bên ngoài nhưng tăng tốc chạy. Trong trường lực, tốc độ chạy tăng 10%. Hiệu ứng tồn tại trong 5 giây. Hồi chiêu 220 giây. Tặng kèm nền Chrono khi nâng cấp lên level 6.

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT